Hyres- och fastighetsjuridik

Hos oss hittar ni några av branschens mest erfarna jurister med spetskompetens inom hyresrätt. Med vår hjälp kan ni lita på att alla juridiska frågor hanteras korrekt samtidigt som era rättigheter tillvaratas. Vi företräder er även vid medling i hyresnämnden.

Hyresjuridik

Juridisk och strategisk rådgivning avseende hyresgästens nyttjande av kommersiella lokaler

Som hyresgäst är det viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter. Ett litet snedsteg som en felformulerad uppsägning, en missad hänskjutning eller en illa formulerad reglering i hyresavtalet kan bli kostsamt. Det råder ingen tvekan om att hyresjuridiken är en komplex lagstiftning och frågorna kan bli många. 

Vi finns tillhands för att hjälpa er som kommersiell hyresgäst att säkerställa ett balanserat hyresavtal som tillgodoser era behov och som hjälper er att undvika fallgropar. Vi bistår er med juridisk och strategisk rådgivning både på kort och lång sikt. Ibland dyker det upp frågor och problem som behöver hanteras direkt och i många fall bistår vi med strategisk rådgivning med målet att ni ska kunna maximera värdeskapandet i era lokaler över lång tid. 
 
Har ni många etableringar kan vi bistå med löpande rådgivning och hantering av era hyresavtal, detta för att skapa maximalt värde över tid och för att undvika dyra och onödiga förlängningar. I dessa fall erbjuder vi mer än enbart förvaltning av er avtalsportfölj, vi hjälper er med beslutsunderlag och rådgivning samt att förverkliga era beslut kopplat till hyresavtalen över tid. Läs mer om hyresavtalshantering.
 
Mer än 30 års erfarenhet. Vi har några av branschens mest erfarna jurister med spetskompetens inom kommersiell hyresjuridik. Med vår hjälp kan ni känna er trygga med att alla juridiska frågor hanteras korrekt, att era rättigheter tillvaratas och att era lokalinvesteringar beaktas. Oavsett om ni i ett första skede behöver ett bollplank eller har ett konkret problem finns vi tillhands för att hjälpa er att hitta de bästa lösningarna för er verksamhet. 

Vår hjälp och vårt värdeskapande

Rådgivning och strategi

Vår juridiska och strategiska rådgivning tryggar ert lokalbehov över tid. Som kommersiell hyresgäst hjälper vi er med alla frågor kopplat till hyresavtalet och hyreslagen. Önskar ni få till förändring av ert lokalbehov vägleder vi er genom juridiken får att uppnå önskat resultat. 

Rättigheter och skyldigheter

Vi tydliggör era rättigheter och skyldigheter kopplat till hyresavtalet och hyreslagen, allt med målet att klargöra vilka handlingsalternativ ni har i olika situationer för era lokaler.

Förhandling av lokal och hyresavtalet

Vi säkerställer ett balanserat och professionellt hyresavtal där era intressen omhändertas och eventuella fallgropar undviks, allt baserat på era behov, förutsättningar och mål.

Uppsägning

Om ni har blivit uppsagda av er hyresvärd och är i behov av förtydligande kring era rättigheter och skyldigheter finns vi som stöd och kan hjälpa till i processen. Önskar ni själva säga upp ert hyresavtal, exempelvis för att uppnå kostnadsbesparing eller förändra avtalsvillkoren, bistår vi även med detta.

Medling i hyresnämnden

Om ni blir uppsagda för avflyttning eller för villkorsändring kan vi företräda er vid medling i hyresnämnden.

Hyresjuridisk utbildning

Vi anordnar löpande utbildningar inom hyresjuridik där vi går igenom hyresgästens rättigheter och skyldigheter, hur man kan använda hyreslagen för att uppnå önskad förändring samt hur man genomför en lyckad hyresförhandling för att erhålla ett balanserat hyresavtal. Vi kan anpassa utbildningen för er vid behov.

Oavsett om ni behöver ett bollplank eller har ett konkret problem hjälper vi er hitta de bästa lösningarna

Så hjälpte vi våra kunder