Hyresavtals­hantering

Med god kännedom om marknaden och lång erfarenhet kan vi erbjuda tydliga lokalstrategier och en aktiv avtalshantering. 

Avtalshantering

Saknar ni överblick och en process för att hantera era hyresavtal?

Vi arbetar långsiktigt, systematiskt och strategiskt med att utveckla och förvalta era hyresavtal. Genom ett proaktivt arbetssätt hjälper vi er att göra medvetna val och ser till att alla lokaler stödjer verksamhetens behov.

Vi analyserar såväl kortsiktiga som långsiktiga lokalbehov och nuvarande lokaler, samt tar fram en tydlig strategi för att minska lokalkostnader och maximera ert lokalutnyttjande. Som en del i strategiarbetet tar vi även fram rekommendationer, gör åtgärdsplaner samt företräder er i hyresrelaterade ärenden.

Med god kännedom om marknaden och lång erfarenhet kan vi erbjuda tydliga lokalstrategier och en aktiv avtalshantering. Vi ger er bättre översikt av aktuella avtal och dess löptider, föreliggande villkor och inkommande uppsägningar i god tid. Vi ger er struktur, kontroll och rådgivning för att ni ska ta välgrundade beslut och nå mätbara resultat. Vi hjälper er att bli ett lönsammare företag.

Vår hjälp och vårt värdeskapande

Strategi och plan

Vi säkerställer att era hyresavtal linjerar med er lokalstrategi på kort och lång sikt. Era lokaler ska stödja er verksamhet och bidra till att ni når era mål i verksamheten.

arrows-repeat

Proaktivitet och flexibilitet

Era behov och förutsättningar kan ändras snabbt, både möjligheter och utmaningar kan uppstå, med kontroll på era hyresavtal står vi alltid redo att hjälpa till med de frågor som rör era hyresavtal.

Marknadshyra

Vi har en marknad i förändring och omvärldsfaktorer som hela tiden påverkar läget. Med en helhetsbild av era hyresavtal kan vi löpande bedöma hur kontrakthyran ligger mot marknadshyran.

Avveckling

Vi vill hjälpa er att maximera ert lokalutnyttjande och minimera era lokalkostnader. Med en tydlig plan och aktiv avtalshantering kan vi i god tid vidta de åtgärder som behövs för varje hyresavtal.

Översikt och kontroll

Med ett helikopterperspektiv skapar vi trygghet genom att ni kan överblicka avtalen, löptiderna, villkoren och aktuella ärenden.

Kostnader och lönsamhet

Vi stävar efter att ni ska ha professionella hyresavtal där lokalerna stöttar er verksamhet maximalt, detta till en marknadsmässig hyra. Vi hjälper er att undvika fallgropar och kostsamma förlängningar.

Vill ni fatta mer välgrundade beslut och nå mätbara resultat? 

Johan Sjogren

Jag berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er att bli ett lönsammare företag.

Ska vi ta en titt på era avtal? 

Anna-Engblom-3-1024x683

Jag berättar gärna mer om hur vi säkerställer att era hyresavtal linjerar med er lokalstrategi på både kort och lång sikt. 

Så hjälpte vi våra kunder

Kundcase - Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare, saknade en röd tråd vad gäller sina lokaler och upplevde att de inte speglade en modern verksamhet med en historia att vara stolt över.

Läs kundcase