Johan Sjögren

Jurist

Mer om Johan

Jag arbetar sedan år 2014 som jurist på Tenant & Partner och leder arbetet i vårt Team Legal. Vi i Team Legal arbetar tillsammans med våra kollegor inom andra kompetensområden i kundprojekt för att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar avseende deras lokaler. Jag och mina kollegor i Team Legal är specialiserad inom hyresrätt och angränsade fastighetsjuridiska områden. En stor del av mitt arbete omfattar förhandling med fastighetsägare men även att företräda våra kunder löpande med allehanda hyresrättsliga frågeställningar. Arbetet präglas till en stor del av pragmatism där vi tillsammans med kunden, kollegor och våra samarbetspartners behöver fokusera på kreativa lösningar för att driva kundprojekten framåt.

Tenant & Partner är under ständig utveckling för att leva upp till vår vision att tillsammans skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. För att lyckas med detta präglas arbetet av kreativitet, idékraft och prestigelöshet. Lika viktigt som det är att ta hand om våra kunder är det att ta hand om oss själv och jag deltar kontinuerligt på yogaträning, coachledda löp- och styrketräningar samt kurser i mindfulness som du som medarbetare erbjuds på Tenant & Partner.