Flytt och etablering

Vi tar hand om hela etableringsprojektet, från start till mål, och får alla detaljer på plats. Vi kartlägger era mål med lokalen för att skapa bästa möjliga förutsättningar.

Flyttprojektledning

Den viktiga flytten

Vi hjälper er att förverkliga hyresavtalet
Oavsett om ni ska flytta, samlokalisera eller etablera ett nytt kontor är det viktigt att saker sker i rätt ordning, vid rätt tidpunkt och enligt budget. Allt med ett stort fokus på att er verksamhet ska kunna fungera utan störningar före, under och efter flytten. Vi säkerställer att hyresgästanpassning (byggnation), inredning, servicefunktioner, säkerhet, IT, den fysiska flytten samt att avveckling och återställande av de gamla lokalerna sker på bästa sätt. 

Inventering och upphandling
Vid behov sköter vi även inventering av er befintliga inredning. Inventeringen ligger till grund för beslut om vad som kan och önskas återbrukas och vad som avyttras innan flytten. Vi bistår även med upphandling av IT, säkerhet, arkitekt och inredning till era nya lokaler, allt med fokus på kvalitet och kostnadsmedvetenhet. 

Flytten
En flytt innebär betydligt mer än att bara byta plats på medarbetare och inredning. Vi tar ansvar för hela etableringsprojektet med målet att allt på inflyttningsdagen fungerar perfekt för att köra er dagliga verksamhet utan avbrott. Med ansvar för hela processen representerar vi er på byggledningsmöten och ser till att fastighetsägaren håller utlovade anpassningar och byggplaner. 

Några ord om:

Projektledning

Med mer än 30 års erfarenhet hjälper vi gärna till i ett tidigt skede att bolla kring vad som krävs i tid och insats från er sida för att vi tillsammans i våra olika roller ska skapa ett framgångsrikt projektteam.

Anpassning

Funderar ni på att utveckla era befintliga lokaler baserat på nya behov? Vi kan titta på vilka möjligheter som finns fysiskt och i hyresavtalet för detta. Vi kan även titta på en evakueringslösning som passar er.

Inventering och återbruk

Vi hjälper er att inventera er inredning. Både ur ett kostnadsperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Nyckeln är att ha koll på frågeställningarna: Vad kan renoveras? Vad behöver återbrukas? Vad kan säljas?

Upphandling

Upphandling av IT, säkerhet, arkitekt och inredning handlar mycket om kunskap och erfarenhet. Vi bistår gärna i detta för att säkerställa kvalitetsnivåer och att det ryms inom budget och tidplan.

arrows-repeat

Flexibilitet

Det finns många smarta sätt i den fysiska lokalen att skapa förutsättningar för flexibilitet. Att ha möjlighet att både anpassa och utveckla befintliga lokaler för framtiden är viktigare än någonsin.

Finansiering

Funderar ni på att köpa, leasa eller hyra era möbler och inredning till nya kontoret? Som rådgivare kan vi dela olika perspektiv och fördelar med de olika lösningarna för att se vad som passar ert behov bäst.

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och tittar på möjlig effektivisering i ert kommande etableringsprojekt

Så hjälpte vi våra kunder

Kundcase - Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare, saknade en röd tråd vad gäller sina lokaler och upplevde att de inte speglade en modern verksamhet med en historia att vara stolt över.

Läs kundcase