Performing workplaces®

 

arbetsplats

Våra tre olika perspektiv kring hållbarhet - vi kallar det för Performing workplaces®

Vi lever i en tid där utveckling och förändring är en naturlig del av vår vardag. Nya sätt att jobba och leva leder till nya utmaningar och möjligheter. Medarbetarnas behov och organisationens behov behöver mötas på ett nytt sätt. Er organisations syfte, riktning och mål behöver vara tydligt för att överenskommelserna med medarbetarna kring arbetssätt ska bli kraftfulla och värdeskapande. Arbetsplatsstrategin behöver tryggas i hela organisationen.

Arbetssätt och arbetsplatser behöver idag utformas och anpassas baserat på fler parametrar och perspektiv än tidigare. Varje organisation har sina unika behov kopplat till sitt erbjudande och sin affär. En viktig del är att utveckla och dimensionera arbetsplatsen baserat på medarbetarnas behov av enskilt arbete, samarbete och i många fall även specialbehov. 

Medarbetarperspektivet är dock starkare än någonsin, trygghet och tillit är fortfarande grundläggande för medarbetarna trivsel, produktivitet och utveckling. Samtidigt behöver varje medarbetare förstå att man är en del av något större, många organisationer längtar och kämpar med att få samarbetet att blomstra. När medarbetarna träffas och samarbetar kommer ofta utveckling och innovation på köpet. 

Vi tror starkt på att arbetsplatserna kommer att ha en mycket viktig roll för de flesta organisationer framöver, både ur ett organisationsperspektiv och baserat på mänskliga behov. 

Värdeskapande arbetsplatser kallar vi för Performing workplaces®. Det är även vår mission. För oss betyder Performing workplaces® att mänskliga, ekonomiska och planetära behov och perspektiv vävs ihop och att större värden och en mindre resurspåverkan kan uppstå samtidigt. 

Arbetsplatsstrategi Forandringsledning

Mänsklig hållbarhet

Vi tror på arbetssätt och arbetsplatser som stöttar medarbetarna, teamen och hela organisationen i sitt värdeskapande. Vi tror på arbetsplatser som skapas för att möta behov för individuellt arbete, för samarbete och specialbehov. Förutsättningar för att mötas och ha roligt tillsammans skall aldrig underskattas heller. Trivsel, välmående och trygghet bland medarbetarna är grundläggande. När samarbetet och innovationskraften blomstrar skapar kraften hos medarbetarna resultat och framgång för organisationen.

Bliwa_D023769 (2)

Ekonomisk hållbarhet

Den andra delen handlar om ekonomi. Att fatta kloka beslut baserat på behov, data och erfarenhet kopplat till er arbetsplatsstrategi och era arbetsplatser. Kontorets läge, storlek, utformning och kontraktsutformning är viktiga parametrar för er kostnadskontroll. Att betala marknadsmässig hyra och enbart för den ytan som behövs är en god grund för ökad lönsamhet. Att maximera nyttan av era investeringar är viktigt för oss.

EQT_Lokal_074

Planetär hållbarhet

När det gäller planeten och den tredje delen handlar det mycket om att göra kloka och medvetna val i alla delar som rör arbetssättet och arbetsplatsen, detta för att minimera påverkan och användandet av våra resurser. Tillsammans i våra projekt försöka vi hela tiden öka vår förståelse, kunskap och att vara nyfiken på alternativa lösningar för att utveckla värdeskapande och hållbara arbetsplatser över tid.

Våra medarbetare

En del av något större

Tillsammans med våra vänner och samarbetspartners inom Worklife Group skapar vi förutsättningar för en mer hållbar arbetsvärld där vi arbetar för att främja mänskliga, ekonomiska och planetära behov. 

Tenant and Partner logo
The Works logo
Worklife Group logo
Diwo logo
Worklife Academy logo