Arbetsplatsstrategi och förändringsledning

Med medarbetarperspektivet i fokus hjälper vi er genom hela förändringsresan, från start till mål och säkerställer att vi tillsammans når era önskade effekter.

Arbetsplatsstrategi Forandringsledning

Välgrundad arbetsplatsstrategi för en värdeskapande arbetsplats

Arbetsplatsen påverkar attraktivitet, produktivitet, effektivitet, hållbarhet och säkerhet och genom att strategiskt arbeta med arbetsplatsen kan vi få positiva effekter inom alla dessa områden. Grunden till en lyckad arbetsplatsstrategi är starkt kopplat till era övergripande mål i verksamheten. Vad vill ni uppnå med er arbetsplats och varför? 

I strategifasen börjar vi ofta med en nulägesanalys för att förstå var organisationen befinner sig idag. Vi tittar på era nuvarande och framtida behov, identifierar drivkrafter och mål för att dela insikter och skapa samsyn om riktningen framåt. Under resan tittar vi tillsammans på vilka möjligheter som finns samt fyller på med inspiration och nya perspektiv. Vi tar fram ett välgrundat beslutsunderlag som ligger till grund för er framtida arbetsplats. Inför beslutet ger vi också våra rekommendationer. När beslutet är fattat hjälper vi till att ta fram planen för förändringsresan och vägen framåt som leder mot målbilden. 

Vi finns med under hela resan mot målet och säkerställer att vi tillsammans når era önskade effekter. Resultatet är en förankrad och definierad arbetsplatsstrategi och plan framåt mot er framtida arbetsplats och ert arbetssätt.

Förändring av arbetsplats och arbetssätt - några betydelsefulla ord

Arbetsplatsstrategi

Vi hjälper er att ta fram en arbetsplatsstrategi som ligger till grund för att arbetsplatsen ska stödja individen, teamen och verksamheten på bästa sätt, allt för att uppfylla era behov och mål i verksamheten.

connection_pattern [#1105] Created with Sketch.

Arbetssätt

Oavsett om arbetssättet heter flexibelt, aktivitetsbaserat eller verksamhetsbaserat så 
påverkar det vad vi vill uppnå med att vara på kontoret likväl som det påverkar utformning av kontorsytan. Arbetssättet behöver utformas så att det stödjer medarbetaren, teamen och verksamheten med deras behov. 

Förändringsledning

Arbetssätt går långt bortom val av inredning och grundar sig på våra beteenden, ledarskap och kultur. För att lyckas med en lokalförändring behöver vi stötta medarbetare och chefer genom resan. Förståelse, delaktighet, vilja, kunskap och kompetens är några viktiga delar. 

Produktivitet och innovation

Förutsättningar för att skapa engagerade och produktiva arbetsplatser handlar ofta om samarbete vilket är centralt för många organisationer. Med ökat samarbete uppnås djupare relationer, ökad produktivitet, snabbare innovation och en mer attraktiv arbetsplats.

Hållbarhet

Hållbara arbetsplatser bidrar till välmående medarbetare, lägre kostnader och mindre påverkan på vår miljö. Detta är vår mission och det vi kallar Performing workplaces®. 

Välmående

Engagerade och välmående medarbetare trivs och levererar större värde. Detta skapar en kraft som stärker ert varumärke och er organisation.

En lyckad förändringsresa

Målet med en lyckad förändringsstrategi är att snabbare uppnå de uppsatta önskade effekterna för er arbetsplats och att undvika tillstånd av exempelvis oro och osäkerhet. När beslutet om att en förändring i er organisation ska ske, hjälper vi er med hela förändringsresan. Allt från metodik och upplägg till faktiskt genomförande och uppföljning - tillsammans finns vi med er i hela processen. Vi arbetar i tre faser med organisationen där vi förbereder förändringen, genomför den och förstärker den. 

Vårt perspektiv är att alltid få med människorna det berör på förändringsresan. För att samtliga medarbetare, chefer och ledning aktivt ska kunna delta behöver det finnas förståelse för varför förändring behöver ske. I den processen är det vanligt att medarbetare kan känna oro och otrygghet, varför det är viktigt med delaktighet och trygghet. När medarbetarna förstår varför och deltar, kan vi börja arbeta med vad som blir nytt utifrån kunskap och beteenden, så att dessa sedan kan omsättas i förmågor och komma ut i faktiskt förändrade beteenden. För att sedan säkerställa att vi inte faller tillbaka i "gamla" beteenden behöver vi förstärka och följa upp förändringen.

Vidare är förmågan att kunna påvisa resultat under förändringen viktig, här stöttas och tränas de som genomför förändringen för att trygga framdriften under resan. Att belysa framsteg, fira delmål och att löpande följa upp arbetets effekter skapar både kraft och energi som är viktig för den fortsatta utvecklingen av era arbetssätt och er arbetsplats.

Vi berättar gärna mer om arbetsplatsstrategi och förändringsledning

Så hjälpte vi våra kunder