IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL anpassade befintliga lokaler - fokus på hållbarhet

IVL Logo
person sitter på en stol vid ett högt bord på en arbetsplats

Behov och utmaning

IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) tog kontakt med Tenant & Partner när deras hyresavtal i centrala Göteborg var på väg att löpa ut. Lokalen var för trång efter den stora ökningen av antalet medarbetare. IVL önskade även lokaler anpassade med så stor miljöhänsyn som möjligt med fokus på återbruk av kontorsinredning. Andra behov var att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt, stärka företagskulturen och öka 
samhörigheten mellan deras olika kontor

IVL_Jason Strong Photography_web001

Återbruk innebär både en kostnadsbesparing och en miljövinst men frågan om återanvändning måste tas upp i ett tidigt skede

Lösning

Tenant & Partner hjälpte IVL med att ta fram ett nytt lokalprogram utifrån framtida behov och utförde en lokalsökning. Efter att vi parallellt även förhandlade fram nya hyresavtal med befintlig fastighetsägaren valde IVL att renovera och anpassa befintlig lokal istället för att flytta. I uppdraget ingick att lösa evakueringslokal under renoveringstiden samt att bemanna etableringen i samtliga delprojekt. 

IVL_Jason Strong Photography_web017

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för lokalerna tog vi tillsammans med IVL fram en målbeskrivning för projektet. Att vara en hållbar arbetsplats skulle vara navet för lokalanpassningen med följande effektmål:

  • IVL:s kontor ska vara resurseffektiva vad gäller människor, material och energi
  • Kontoren ska erbjuda arbetsmiljöer som stödjer flera arbetsuppgifter
  • Kontoren ska synliggöra IVL:s verksamhet och framhäva IVL:s värderingar
IVL_Jason Strong Photography_web010

Återbruket har sparat cirka 60 ton koldioxid och gett en kostnadsbesparing på 30 % jämfört med nyinköp

Resultat

IVLs nyrenoverade lokaler om cirka 3000 kvm är fördelat på kontor och ett fullt utrustat laboratorium. Lokalanpassningen gjorde att Tenant & Partner tillsammans med IVL kunde utforma en både smart och hållbar arbetsplats. Lokalerna är anpassade för att skapa arbetsmiljöer som stödjer IVLs nya aktivitetsbaserade arbetssätt. Bland annat finns det skrivbordsplatser för ostört eller gemensamt arbete, mötesrum, projektplatser, smårum och bibliotek. Inredningen med 
fokus på begagnat och naturen skapar en helhet och ett lugn både visuellt och i ljudmässigt.

Anpassningen av det nya kontoret blev ett återbruksprojekt. Totalt är 70 procent av inredningen och 50 procent av den fasta interiören återbrukad där återbruket har sparat minst 60 ton koldioxid jämfört med nyinköp. Ytterligare runt 20 ton koldioxid har sparats genom att begagnad inredning har sålts eller donerats och möjliggjort återbruk på annat håll. Återbruket av möbler har gett en kostnadsbesparing på 30 procent jämfört med nyinköp.

Med hållbarhet som en ledstjärna och med en aktivitetsbaserad kontorslösning bidrar lokalerna till att på bästa sätt stötta hela IVLs organisation i arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats, kunna bygga ett starkt varumärke och skapa en starkare företagskultur med ”vi-känsla”.

Hur skapas en hållbar arbetsplats?

Vicky-Dahlstrom

Jag berättar gärna mer om hur arbetsplatsen kan optimeras hållbarhetsmässigt utifrån såväl  mänskliga som ekonomiska och planetära behov!