Kontor och lokaler

Vi är hyresgästens lojala ombud. Vi hittar rätt lokal anpassat efter era behov och hjälper er att förhandla fram bästa möjliga hyresavtal.

Kontorslokaler

Går det att skapa en fantastisk arbetsplats och samtidigt sänka lokalkostnaderna?

Att hyresavtalet närmar sig sista uppsägningstid är en av många utlösande faktorer för en förändring av lokalsituationen. Andra faktorer kan vara ytor som inte stämmer överens med det verkliga behovet, att det hybrida arbetslivet börjat göra det svårare att samarbeta eller förändringar i konjunkturen och i vår omvärld. 

Oavsett om det handlar om att sänka lokalkostnaderna, öka eller minska lokalytan eller anpassa lokalerna efter förändrade behov så vill vi förstå era utmaningar och förutsättningar. Som hyresgästrådgivare och samarbetspartner hjälper vi till med alla frågor kopplade till kontor och lokaler, allt för att arbetsplatsen ska stödja era medarbetares och verksamhetens behov på resan mot era mål och er vision. Detta är vår mission och vi kallar det för Performing workplaces.

Vi har över 30 års erfarenhet av hyresgästrådgivning och tillsammans med vår aktuella kunskap om marknadsläget hjälper vi er att fatta kloka beslut som är bra både på kort och lång sikt och i de små som stora frågorna.

Självklart går det att skapa en fantastisk arbetsplats och samtidigt sänka lokalkostnaderna.

Vår hjälp och vårt värdeskapande

Hyresgästrådgivning och projektledning

Vi är hyresgästens lojala ombud i alla lokalhyresfrågor. Vi hjälper er att projektleda hela resan, allt baserat på ert behov av hjälp. Vi stöttar er från behovsinventering till tecknat hyresavtal. 

Marknadsanalys och lokalsökning

Med över 30 års erfarenhet har vi stenkoll på hyresmarknaden. Vi genomför ständigt nya marknadsanalyser och lokalsökningar runt om i landet. 

Hållbarhetsrådgivning

För oss är hållbarhet något som genomsyrar allt vi gör, det är en viktig del i alla våra uppdrag. Låt oss, med utgångspunkt i era hållbarhetsmål, vara med och guida er i frågan. 

Scenarioanalys

I syfte att ta välgrundade beslut utför vi olika typer av scenarioanalyser genom datadrivna verktyg där vi jämför bl.a. geografiska placeringar, restider och lokallösningar. 

Kravställning och förhandling

Vi förhandlar och säkerställer därmed marknadsmässiga villkor utifrån teknisk, ekonomisk och juridisk kravställning. Vi konkurrensutsätter aktuella hyresavtal och minimerar risker i nya. 

Marknadsmässigt hyresavtal

I dialog med hyresvärdar och fastighetsägare upprättar vi balanserade hyresavtal som beskriver rättigheter och skyldigheter samt skapar trygghet och tydlighet för hyresgästen över tid.

Vi resonerar gärna kring ert framtida lokalbehov och hur vi kan hjälpa er på bästa sätt

Så hjälpte vi våra kunder

Kundcase - Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare, saknade en röd tråd vad gäller sina lokaler och upplevde att de inte speglade en modern verksamhet med en historia att vara stolt över.

Läs kundcase