Stockholms Handelskammare

En mötes- och arbetsplats som skapar långsiktigt värde

stockholms handelskammare
lounge på en arbetsplats

Behov och utmaning

En av Sveriges ledande näringslivsorganisationer, Stockholms Handelskammare, saknade en röd tråd vad gäller sina lokaler och upplevde att de inte speglade en modern verksamhet med en historia att vara stolt över. De längtade efter en naturlig, attraktiv och dynamisk mötesplats som visar vilka de är. Stockholms Handelskammare är dels en arbetsplats för cirka 50 medarbetare, men även en viktig mötesplats för politiker, näringslivet och deras medlemmar. Samtidigt som Handelskammaren arbetade med att transformera sitt varumärke och sin strategiska plattform ville de även att arbetsplats- och lokalstrategi skulle ses över för att linjera med helheten och för att kunna använda platsen som ett strategiskt verktyg.

Hugo Mann-2

Tillsammans med Tenant & Partner har vi format en helt unik mötesplats i hjärtat av Stockholm. Här ges vi och våra besökare varje dag, året om, möjligheten att skapa en variation av högkvalitativa event och seminarier som möter våra medarbetares och medlemmars högt ställda krav på vår gemensamma arbets- och mötesplats

Hugo Mann, marknadschef, Stockholms Handelskammare

Lösning

I syfte att tillförsäkra verksamhetens lokaler som stöttar den nya strategiska plattformen och identiteten initierade Stockholms Handelskammaren ett samarbete med Tenant & Partner. I ett första steg tog Tenant & Partner tillsammans med Stockholms Handelskammare fram en ny arbetsplatsstrategi med utgångspunkt i nulägesanalys, målbild, effekter, arbetssätt- och behovsanalys samt förändringsriktning. Arbetet fortsatte sedan med ytterligare utredningar av krav på fastigheten och lokalen, arbetsplatstypologier som möter behoven samt dimensionering som summerades i ett lokalprogram.

9682 051

Stockholms Handelskammare landade i ett beslut om att flytta till nya lokaler på Regeringsgatan. En förhandling påbörjades där Tenant & Partner bland annat agerade kravställare för att säkerställa att Stockholms Handelskammare fick rätt produkt utifrån den nya arbetsplats- och lokalstrategin samtidigt som en marknadsmässig hyra uppnåddes. I genomförandefasen var Tenant & Partner projektledare och säkerställde att det som kravställts i hyresavtalet uppnåddes. Tidplanen var snäv i och med att materialbrist var ett faktum i omvärlden vid denna tidpunkt och man ville säkerställa att allt skulle bli klart i god tid. Ny inredning upphandlades av Tenant & Partner och planeringen och sammansättningen av den nya lokalen löpte på enligt plan hela vägen.

9682 015

Med över 200 arrangerade event och fler än 10 000 besökare per år har Stockholms Handelskammare blivit platsen där det händer"

Resultat

Stockholms Handelskammares nya mötes- och arbetsplats erbjuder 5 meter i takhöjd och fönster från golv till tak med utsikt över korsningen Hamngatan Regeringsgatan, folklivet och spårvagnarna. Här kan varje besökare känna den unika puls som centrala Stockholm har att erbjuda. Med ljusa, moderna och flexibla ytor kan lokalerna nyttjas effektivt och anpassas efter de olika affärsområdenas och stödfunktionernas behov, både nu samt över tid.​ Med över 200 arrangerade event och fler än 10 000 besökare per år har Stockholm Handelskammare blivit ”platsen där det händer”. Lokalerna, fördelade på ett våningsplan om ca 1 150 kvm, erbjuder förutom arbetsplatser för ca 50 medarbetare även en naturlig mötesplats där Stockholms Handelskammare har möjlighet att bjuda in till intressanta event i kombination med frukost, lunch, middag eller mingel. Här finns även en studio för att kunna höja kvalitén på livesändningar och poddar.

9682 005

Den nya mötes- och arbetsplatsen särskiljer sig och skapar långsiktigt värde för Handelskammarens medlemmar, medarbetare och besökare. Stockholms Handelskammare har lyckats skapa något de längtade efter – en mötes- och arbetsplats som speglar en modern verksamhet med en historia att vara stolt över.

Har ni rätt lokal för er arbetsplats?

Matilfa-Lofquist

Är er arbetsplats anpassad för verksamheten och medarbetarnas behov? Jag vill gärna veta mer!