Arbetsplatsutveckling med fokus på både delarna och helheten

Vi möter er där ni är och hjälper er baserat på era behov. Det kan handla om allt från en arbetsplatsstrategi för hela er organisation till en avtalsfråga i lokalhyresavtalet. Och alltid med målet att ert arbetssätt och er arbetsplats ska stödja er på resan mot era mål och er vision på bästa sätt. Läs gärna mer om våra tjänster nedan eller kontakta oss för ett digitalt eller fysiskt möte och samtal om era behov. Varmt välkommen till Tenant & Partner.

Kontorslokal

Performing Workplaces® - en hållbar och värdeskapande arbetsplats

Värdeskapande arbetsplatser kallar vi för Performing workplaces. Det är även vår mission. För oss betyder Performing workplaces att mänskliga, ekonomiska och planetära behov och perspektiv vävs ihop och att större värden och en mindre resurspåverkan kan uppstå samtidigt.

Delarna skapar helheten. Vi är er samarbetspartner på resan genom en förändring i både stort och smått. En resa där vi är vid er sida från början till slut, oavsett om ni är i behov av att utveckla ett nytt arbetssätt, hitta en ny lokal, förbättra arbetsplatsen, få kontroll på er avtalsportfölj eller att få klarhet i avtalsfrågor. 

Vi levererar såväl helhetslösningar som separata tjänster genom att bistå med allt från juridisk- och ekonomisk rådgivning till projektledning och förändringsprocesser avseende arbetssätt. 

Kontor och lokaler

Kontorslokaler

Vi är hyresgästens lojala ombud för alla frågor som berör kontor och lokaler. Det kan handla om lokalsökning, marknadsbedömning, kravställning, förhandling och upprättande av hyresavtal till marknadsmässig hyra.

Arbetsplatsstrategi och förändringsledning

Arbetsplatsstrategi Forandringsledning

Behöver ni genomföra förändringar kopplat till arbetsplats eller arbetssätt i er organisation? Med medarbetarperspektivet i fokus skapar vi medvetenhet i hela organisationen och arbetar för att skapa den delaktighet, motivation och det engagemang som krävs för att lyckas med förändringen, nu och för framtiden.

Flytt och etablering

Flyttprojektledning

Ska ni ska flytta, samlokalisera eller etablera ett nytt kontor?  Vi ser till att saker sker i rätt ordning, vid rätt tidpunkt och enligt budget. Vi säkerställer att hyresgästanpassning, kontorsinredning, servicefunktioner, säkerhet, IT, den fysiska flytten samt att avveckling och återställande av de gamla lokalerna sker på bästa sätt.

Hyres- och fastighetsjuridik

Hyresjuridik

Våra erfarna jurister hjälper er som kommersiell hyresgäst med frågor kopplat till era hyresavtal och hyreslagen. Vi tydliggör era rättigheter och skyldigheter och säkerställer ett balanserat och professionellt hyresavtal där era intressen omhändertas och att eventuella fallgropar undviks. 

Facility Management

Facility Management

Facility Management (FM) är ett samlingsbegrepp för alla de servicetjänster som behövs för att arbetsplatsen ska fungera på ett bra sätt. Till exempel fastighetsskötsel, lokalvård, kaffeleverantör, energioptimering, säkerhet m.m. Vi erbjuder stöd och rådgivning för att er organisation ska uppnå en skräddarsydd FM-leverans anpassad till era unika behov.

Avtalshantering

Avtalshantering

Vi utvecklar och förvaltar era hyresavtal och säkerställer att de linjerar med er lokalstrategi på kort och lång sikt. Med en helhetsbild av era hyresavtal kan vi löpande bedöma hur kontrakthyran ligger mot marknadshyran och med en tydlig plan och aktiv avtalshantering kan vi i god tid vidta de åtgärder som behövs för varje hyresavtal.

Inspiration om framtidens arbetsplats

Med över 30 års erfarenhet i branschen bidrar vi med vår expertis mot ett mer inspirerande och meningsfullt arbetsliv

Vi lever i en tid där utveckling och förändring är en naturlig del av vår vardag. Nya sätt att jobba och leva leder till nya utmaningar och möjligheter. 

Vi tror starkt på att arbetsplatserna kommer att ha en mycket viktig roll för de flesta organisationer framöver, både ur ett organisationsperspektiv och baserat på mänskliga behov. 

Medarbetaren