Intrum

Halverade sin lokalyta

Intrum logo
reception kontor

Behov och utmaning

Intrum stod inför en aviserad hyresökning samtidigt som Intrum Sveriges ledning önskade att lokalerna skulle kosta mindre och skapa mer värde.

Intrums dåvarande lokaler bestod av nära 25 m² per anställd med en uppmätt beläggning av fasta arbetsplatser om ca 50 %. Lokalytan behövde minskas för att en förbättring skulle kunna förverkligas.

Intrum_JStrongPhoto_web_37

Baserat på genomförd behovsanalys beslutades att framtida lokaler skulle erbjuda en öppen och behovsanpassad arbetsplats

Lösning

För att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för den framtida arbetsplatsen fick Tenant& Partner i uppdrag av Intrum att utföra en behovsanalys och en lokalstrategi. Detta ledde till att Intrums ledning fattade beslut om att de framtida lokalerna skulle erbjuda en öppen och behovsanpassad arbetsplats.

Intrum_JStrongPhoto_web_22

Tenant & Partner erhöll uppdraget att hitta och förhandla avtalet för den nya lokalen som skulle matcha uppkomna behov. T&P ansvarade även för att sätta upp en strategi för förändringsledning och förankring, att projektleda genomförandet till nyckelfärdig lokal samt för upphandling av inredning och underleverantörer.

För samtliga genomförda delar låg det även i uppdraget att skapa förutsättningar för att kunna skapa verksamhetsanpassade lokaler för Intrums lokaler i Göteborg.

Intrum_JStrongPhoto_web_15

Samtidigt som Intrum har minskat sina lokalkostnader har den nya arbetsplatsen utrustats med goda förutsättningar för att skapa mer värde

Resultat

Intrum Sveriges nya arbetsplats kom att förbli i Sickla, flytten skedde till närliggande fastighet med en ny totalyta om ca 3 250 m², vilket motsvarar en halvering av tidigare yta. Samtidigt som Intrum har minskat sina lokalkostnader har den nya arbetsplatsen utrustats med goda förutsättningar för att skapa mer värde.

Intrum_JStrongPhoto_web_10

Det nya aktivitetsbaserade arbetssättet som infördes i samband med flytten har skapat mer utrymme för mötesytor och andra samlingsplatser i de nya lokalerna. Den nya, effektiva och behovsanpassade arbetsmiljön ger Intrums medarbetare goda förutsättningar för att mötas och samarbeta på ett nytt sätt.

Önskar ni skapa bättre förutsättningar för er arbetsplats?

Ellen-Friedman

Jag vill gärna höra mer om era unika behov och drömmar!