ICA

En aktivitetsbaserad arbetsplats om 44 000 kvm

ICA Logo
Personer står i receptionen till ICAs huvudkontor

Behov och utmaning

2014 inledde ICA, tillsammans med Tenant & Partner, ett omfattande arbete gällande ICA:s lokalfrågor. ICA satt då i Solna Business Park och utspritt på tre olika adresser. Den största utmaningen var att ICA började växa ur befintliga lokaler, både organisatoriskt och sett till antal medarbetare. Samtidigt ställdes nya krav och behov av att förändra både arbetsmiljö och arbetssätt på ICA.

ICA HK _0674

En gemensam plats med de bästa förutsättningarna för innovation, samverkan, produktivitet och välmående

Lösning

Under åren 2014 - 2015 startades en omfattande utredning för att utvärdera och besluta om ICA skulle flytta, bygga om befintligt kontor eller fortsätta att bedriva verksamheten som den är. Tenant & Partner fanns med under hela förstudien och den 13 juni 2015 fattade ICA:s koncernledning beslut om att flytta till nya lokaler i Solna. Tenant & Partners genomförda lokalsökning och förhandling resulterade i en lokallösning tillräckligt stor för ICA att samlokalisera de utspridda verksamheterna.

ICA HK _0820

Det nya hyresavtalet med en förhyrd totalyta på dryga 40 000 kvm i Arenastaden, signerades i augusti 2015 och kom sedan att kompletteras med ytterligare ca 4000 kvm för en sammanlagd totalyta om ca 44 000 kvm. Hela ICA:s etableringsprojekt fick namnet ICA@work#Arenastaden och syftet med projektet var att skapa förutsättningar för ICA:s kontorsverksamhet att kunna möta framtidens behov och utveckla ett mer flexibelt arbetssätt. Under våren 2017 blev Tenant & Partner även ombedda att ta sig an uppdraget att ansvara för områdena fastighets- & byggsamordning samt även lokalutformning, gestaltning & inredning.

ICA HK _0767

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för ICA:s kontorsverksamhet att kunna möta framtidens behov och utveckla ett mer flexibelt arbetssätt

Resultat

I början av 2019 stod ICA:s nya skräddarsydda huvudkontor i Arenastaden, Solna, redo för inflytt. ICA:s nya arbetsplats samlar alla Stockholms drygt 2000 medarbetare under ett och samma tak och bidrar till att förverkliga företagets vision; 
En gemensam plats med de bästa förutsättningarna för innovation, samverkan, produktivitet och välmående.

Genom övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt har ICA kunnat utnyttja sina nya ytor på ett bättre sätt. De nya lokalerna erbjuder utrymme för större samverkan mellan koncernens olika funktioner samtidigt som det skapas bättre möjligheter att införa nya arbetsmetoder och digitala lösningar.

Vårt täta samarbete med ICA genom hela projektet var en viktig nyckel till framgång och vi på Tenant & Partner är stolta att vi fått vara med på resan och bidra till att ICA:s nya värdeskapande arbetsplats är redo att möta framtiden. 

Hur skapas en arbetsplats där medarbetarna vill vara?

Vicky-Dahlstrom

Anledningarna är flera och jag berättar gärna mer om hur vi gjorde hos ICA och hur vi, med utgångspunkt i era unika behov, kan hjälpa er!