EQT

Optimerade ytor med bättre förutsättningar för samverkan

eqt logo
reception på kontor

Behov och utmaning

När EQT anlitade Tenant & Partner hade deras lokalprojekt redan pågått under en längre tid. Den största utmaningen för EQT var att de i befintliga lokaler på Hovslagargatan 3 satt utspridda på olika våningsplan med halvtrappor vilket minimerade interaktionen mellan olika avdelningar. Samtidigt växte organisationen och antalet medarbetare.

EQT_Lokal_030

Hur vet man att rätt förutsättningar finns i organisationens framtida arbetsplats?

Lösning

När samarbetet mellan EQT och Tenant & Partner inleddes hösten 2016 hade EQT redan tecknat hyresavtal i Urban Escape. Tenant & Partner fick i uppdrag att driva projektet som hyresgästombud, övergripande projektledare och ansvarig för delprojekt så som inredning, flytt och avveckling.

EQT_Lokal_052

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för de nya lokalerna tog vi tillsammans med EQT fram en målbeskrivning för projektet. Samverkan mellan de olika teamen skulle fördjupas och en gemensam samlingsyta skulle vara navet på den nya arbetsplatsen.

Samtidigt som det krävdes förändring i organisationen fanns en stark hierarki och ett utstakat tydligt arbetssätt. Tillsammans med EQT och arkitekten, Studio Stockholm, utvecklades bästa tänkbara teamwork under de tre åren vilket medförde att samtliga projektfaser angreps och genomfördes med hög effektivitet och på bästa möjliga sätt.

EQT_Lokal_089

Moderna, optimerade ytor på
5 872 kvm med de bästa förutsättningarna för interaktion och samverkan

Resultat

Under sommaren 2019 flyttade EQT in i Stockholms kanske hetaste kontorsbyggnad, Urban Escape, mitt i hjärtat av Stockholm City. Arbetsplatsen om 5 872 kvm är fördelad på två och ett halvt våningsplan där varje kvadratmeter andas kvalitet och vackra materialval möter modern funktion. De nybyggda lokalerna högt upp i huset erbjuder öppna och gemensamma ytor vilket ligger i linje med projektets övergripande mål med optimala förutsättningar för interaktion och samverkan.

EQT_Lokal_074

Med en arbetsplats som stödjer organisationens verksamhet och arbetssätt på ett bättre sätt är det inte bara utsikten över Stockholm från EQT:s terrass som är speciell, framtidsutsikten för EQT ser även den lovande ut. En unik arbetsplats med speciell atmosfär erbjuder en plats för organisationens ca 315 medarbetare att trivas på!

Att skapa en arbetsplats mitt i centrala Stockholm har sina utmaningar, framförallt med utomstående faktorer att ta hänsyn till. Det har varit spännande att få vara med på resan från betongplatta till färdig arbetsplats. Ett projekt som varit 
både utvecklande och lärorikt för alla inblandade parter.

Längtar ni efter en unik arbetsplats med en atmosfär som gynnar er verksamhet?

Sofie-Sjolin-Johnsson

Jag berättar gärna mer om hur er organisation kan skapa bättre förutsättningar för er arbetsplats och era medarbetare!