Kati Barklund

Arbetsplatsstrateg & Förändringsledare

Mer om Kati

Jag har arbetat som arbetsplatsstrateg och förändringsledare på Tenant & Partner sedan 2018. Från början var vi organiserade i kompetensområden, och då tillhörde jag vårt Workplace Strategy team. Numera är vi organiserade i team med blandade kompetenser där vi tillsammans i teamet valt ut några kunder som vi önskar hjälpa och fokusera på långsiktigt och strategiskt, men vi samarbetar också med övriga team för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Jag älskar att hjälpa våra kunder! Jag brukar både ha kundansvar och vara delaktig i de olika kundprojekten. I de flesta av mina projekt har jag lead för strategifasen, där vi ofta börjar med en nulägesanalys genom datainsamling. Intervjuer, enkät, platsbesök och beläggningsmätning är vanliga inslag här. Sedan brukar vi sammanställa våra findings och presentera det för kunden. I strategifasen arbetar vi i regel med hela ledningsgruppen, eftersom arbetsplatsstrategin och lokalfrågorna är så strategiskt viktiga för hela verksamheten. Som nästa steg försöker vi expandera med ledningsgruppen genom inspiration och trendspaning kring vart vi är på väg och vad det finns för olika möjligheter när det gäller arbetsplatsen, och efter det hjälper vi ledningsgruppen att landa i målbild och drivkrafter för arbetsplatsen. Vad är det vi vill uppnå med arbetsplatsen och varför. Därefter arbetar vi ofta med olika scenarios för att till slut hitta lämplig inriktning för framtida arbetsplatsen och arbetssättet. Efter strategifasen brukar jag också många gånger vara fortsatt med som stöd kring arbetssätt och förändringsledning ända in i den nya arbetsplatsen och arbetssättet, och även efteråt när det gäller uppföljning och fortsatt anpassning och utveckling av arbetsplatsen. Hjälpa kunderna att säkerställa att arbetsplatsen fortsätter att stödja verksamheten och medarbetarna över tid och inte bara i början efter förändringen.

Det jag uppskattar mest med Tenant & Partner och WorkLife Group är vårt viktiga gemensamma uppdrag som vi alla tillsammans krokar arm och samarbetar kring, och där både helheten och delarna är viktiga. Tillsammans hjälper vi våra kunder att skapa mer värdeskapande arbetsplatser där hållbarhet (mänsklig, ekonomisk och planetär) genomsyrar allt, och det vet vi är bra för både människor, organisationer, samhället och planeten. Vår vision är inspirerande och meningsfullt arbetsliv för alla, och tänk vilken skillnad det skulle kunna göra, om alla faktiskt hade ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Jag tror att världen skulle vara en mycket bättre plats då.

Min passion är människor – jag älskar människor och tror att om man bara ger människor rätt förutsättningar, så vill och kan de göra sitt bästa, och det jag personligen brinner för att realisera den inneboende potentialen hos människor. Jag älskar att se och kunna bidra till människors – kunders, kundernas medarbetares, kollegors, familjs och vänners – utveckling och värdeskapande. Och mitt bidrag och område är just arbetsplats- och arbetslivsområdet. Det är där jag kan bidra mest.

På Tenant & Partner är jag förutom en del av Team E, kompetensområde WPS, Affärsforum och Strategisk Ledning och både Affärscoach och personlig coach. Många roliga, spännande och kompletterande roller och ansvarsområden, och jag försöker också driva och utveckla arbetsplats och Facility Management-branscherna genom Ordförandeskap i IFMA Sverige och ledarskap i arbetsplatsnätverket WE som står för Workplace Evolutionaries. Inom WE har vi som mission att förändra världen, en arbetsplats i taget.

På fritiden är jag lite av en periodare. Jag gillar många saker, men gör dem ofta lite i perioder. När det gäller träning gillar jag just nu mest tennis, löpning och styrketräning, och varvar det med yoga, meditation och promenader. Jag läser också gärna, mest skönlitteratur, och umgås med familj och vänner. Och så tycker jag om att resa och upptäcka världen och lära känna nya människor. Jag har världens bästa nätverk och fortsätter att samla på mig ännu fler fantastiska människor i mitt nätverk från alla världens hörn.