Niclas Tidare

Jurist

Mer om Niclas

Jag arbetar som jurist på Tenant & Partner sedan 2019, tillsammans med en härlig mix av olika slags konsulter som alla arbetar med att förbättra arbetsplatser. I mina uppdrag arbetar jag ibland själv direkt gentemot våra kunder och ibland i samarbete med kollegor, vilket är både utvecklande och spännande inte minst då jag får möjligheten att arbeta med den bredd av olika kompetenser och yrkeskategorier som finns här. Jag har väldigt roliga och energigivande kollegor vilket nog är det bästa med den här arbetsplatsen. Det är de som skapar den fina företagskulturen som verkligen får mig att trivas på jobbet.

I min roll som jurist arbetar jag i huvudsak med fastighetsrättsliga frågor, med särskilt fokus på hyresjuridisk rådgivning. I det ingår en hel del avtalsarbete, såsom avtalsförhandlingar och rättslig granskning av avtal men också diverse förvaltningsfrågor och liknande som kan uppstå under ett hyresförhållande. Juridiken är ett viktigt redskap samtidigt som den endast är en pusselbit av flera. Målet är naturligtvis alltid att på bästa sätt och ur ett större perspektiv nå de mål som satts upp för projektet samt lösa eventuella frågeställningar som kan uppkomma längs vägen. Det som gör jobbet roligt och omväxlande är just att arbeta med helhetsbilden på det sättet.