Morgondagens arbetsplats – Vilka delar blir viktiga för att lyckas?