Samarbete i världsklass – hur gör vi för att lyckas?

  • Webbinarium
Fyll i formuläret om du vill ta del av inspelningen från Morning Boost 60
Läs mer
Personer sitter och samverkar på en arbetsplats.

Det hybrida arbetslivet har medfört både nya möjligheter och nya utmaningar kring hur organisationer lyckas skapa rätt förutsättningar för värdeskapande samarbeten. Värdeskapande samarbete i sin tur är avgörande för välmående framgångsrika organisationer. Det är en nyckelförutsättning för att lyckas och påverkar både trivsel, engagemang, effektivitet och produktivitet. Det handlar även om både samarbete mellan enskilda individer, mellan individer inom ett team och mellan team, men också samarbete med externa aktörer och organisationer.

Under denna Morning Boost utforskar vi kring hur arbetsplatsen kan nyttjas som ett strategiskt verktyg för att åstadkomma riktigt bra samarbeten. Vi sticker hål på några ”valda sanningar” kopplat till samarbete samt bjuder på konkreta verktyg och tips inom det fysiska, digitala och psykosociala arbetsplatsområdet som du kan ta med till din organisation eller ditt team för att skapa just samarbete – i världsklass!

Kati Barklund

Arbetsplatsstrateg & Förändringsledare

Sofie Profit

Arbetsplatsstrateg & Förändringsledare