Läget på lokalhyresmarknaden – Vilka möjligheter har ni och hur bör ni agera i dessa tider?