Hur kan ni linjera er arbetsplats med mänsklig, ekonomisk och miljömässig hållbarhet?