Hemarbetets påverkan på medarbetaren och arbetsplatsen – vad säger studierna?