Går det att skapa fantastiska arbetsplatser och samtidigt sänka lokalkostnaderna?