Trygghetsrådet

Entrén till Trygghetsrådets kontorslokaler. En lång trädisk hälsar välkommen med elektronisk incheckning