Rädda_Barnen_5

Sociala ytor på Rädda Barnens arbetsplats. Människor samtalar vid varsina bord