Vår blogg där vi vill
Engagera och inspirera

Välj kategori
  • Arbetsplats
  • Lokaler
  • 2018-04-19

Byggnader påverkar människors prestation och hälsa, mer än vad du tror

Byggnader påverkar inte enbart miljön utan påverkar även människors prestation och hälsa. Det är byggnaders inverkan på miljön, till exempel relaterat till energi- och vattenförbrukning samt materialanvändning, som jag upplever får störst fokus idag. Att minska byggnaders påverkan på miljön inom dessa områden är såklart en stor pusselbit i skapandet av ett hållbart samhälle. Men […]

  • Arbetsplats
  • Lokaler
  • 2017-12-01

Återanvändning av byggmaterial ger ökade miljövinster

För några veckor sedan deltog vi i seminarium Återanvändning av byggmaterial som anordnades av Ekocentrum i samarbete med IVL. Seminariet belyste hur hållbar konsumtion kan genomsyra ny- och ombyggnadsprocesser där fokus var ökad återanvändning av fast inredning vid ny- eller ombyggnad av lokaler. Aktörerna som deltog i diskussionerna var bland annat fastighetsägare, byggbolag, arkitekter och […]