Arbetsplats

Så optimerar du arbetsplatsen med en beläggningsmätning – vi delar insikter


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så optimerar du arbetsplatsen med en beläggningsmätning – vi delar insikter</span>

De senaste åren har vi bevittnat en stor förändring i hur vi arbetar och interagerar på våra arbetsplatser. Tomma korridorer och ekande kontorslandskap har blivit en alltför bekant syn i den moderna arbetsvärlden där nya behov har satt spår i våra nya arbetssätt. Det ger ingen energi att vara på kontoret för medarbetarna och man träffar sällan sina kollegor. Det kan hämma både engagemanget och produktiviteten. Dessutom är det slöseri på resurser med tomma lokaler, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

I detta inlägg berättar vi om beläggningsmätningar på arbetsplatsen där vi bland annat avslöjar hur en beläggningsmätning kan bidra till att skapa en mer effektiv och anpassningsbar arbetsplats dit medarbetarna vill komma. Vi delar även insikter och exempel från genomförda beläggningsmätningar.

Varför görs en beläggningsmätning?

En beläggningsmätning ger en detaljerad bild av när och hur olika delar av arbetsplatsen och arbetsplatstyper används. Den frambringar värdefullt beslutsunderlag för hur dimensionering av arbetsplatsen kan och bör utformas eller anpassas, vilket blivit än mer komplext i hybridarbetsvärlden. Genom att skapa arbetsplatser som är anpassade efter faktiska behov, allt från fördelning av skrivbord till schemaläggning av mötesutrymmen, optimeras resursanvändningen och resultatet blir en mer effektiv och funktionell arbetsmiljö vilket förbättrar arbetsplatsen i sin helhet.

Möjliggör resurseffektivisering

Genom att analysera beläggningsdata kan organisationer identifiera ytor som är överdimensionerade eller underutnyttjade. Detta skapar möjligheter att optimera resursanvändningen och minska onödiga kostnader. En smartare användning av arbetsplatsens ytor kan innebära betydande resurseffektiviseringar för verksamheten, planeten, ekonomin och människan.

Anpassning till medarbetarnas behov

En beläggningsmätning är inte bara ett verktyg för att visa siffror och diagram, den är även en viktig nyckel till att förstå de anställdas faktiska behov. Genom att investera i att förstå och optimera användningen av ytan på er arbetsplats kan ni inte bara öka effektiviteten utan också skapa en trivsam arbetsmiljö där anställda kan verka sin fulla potential. Det kan också ge en insikt kring våra beteenden på arbetsplatsen och kan hjälpa medarbetarna i förändringsresa till ett nytt arbetssätt.

Vad är en normal beläggning på en arbetsplats?

Tenant & Partner genomför årligen flertalet beläggningsmätningar tillsammans med våra kunder och ofta får vi frågan ”Vad anses som en normal beläggning?”. Svaret beror på flera faktorer, exempelvis: bransch, typ av arbetsplats, antal medarbetare, utformning av arbetsplats, arbetssätt och arbetsplatsstrategi. Med det sagt gäller det för varje arbetsplats att optimera sina ytor och tillgodose medarbetarnas behov för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetare och verksamheten.

Tabell över beläggningen på ett kontor

Bilden visar ett exempel på hur beläggning av ockuperade och semi-ockuperade platser per arbetsplatstyp i snitt kan se ut på ett kontor 2024.

Tabellen visar ett exempel på hur beläggningen per veckodag i snitt kan se ut på ett kontor 2024.

Bilden visar ett exempel på hur beläggningen per veckodag i snitt kan se ut på ett kontor 2024.

Välkommen att höra av dig för att höra mer om hur vi kan hjälpa just er till en mer värdeskapande arbetsplats!