Arbetsplats, Arbetsliv, Hållbarhet

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats för engagemang och produktivitet


människor på hälsofrämjande arbetsplats

Att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen är inte bara en investering i medarbetarnas välmående utan också i företagets framgång. I detta blogginlägg kommer vi utforska viktiga insikter och forskningsresultat som belyser behovet av att inkludera både individen och organisationen för att skapa en holistisk syn på arbetsplatsens välbefinnande.

Individ och organisation - en gemensam resa mot framgång

Att fokusera på både individen och organisationen är avgörande för att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Forskning visar att hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser skapar ökat engagemang och produktivitet som bidrar till hållbara resultat för organisationen. För att lyckas skapa en hälsofrämjande arbetsplats och få effekt av förändringarna är det viktigt att involvera både chefer och medarbetare för att utforma lösningar.

Trots den ökande efterfrågan på organisatoriska åtgärder för att förbättra hälsa och välmående på arbetsplatser verkar en dimension bli förbisedd. De flesta åtgärderna riktas fortfarande mot individnivå, trots att forskning visar att många av de problem som påverkar hälsa och välbefinnande är organisatoriska till sin natur.

Människan i centrum - fysisk, mental och social hälsa

Enligt en studie om anställdas välbefinnande i Sverige 2023 vill majoriteten av medarbetare förbättra både sin fysiska, mentala och sociala hälsa. Hälsa påverkas av alla våra livsmiljöer och arbetsplatsen spelar en viktig roll för många människor. Majoriteten av anställda medarbetare i svenska företag och organisationer anser att arbetsplatsen har stor betydelse för deras hälsa och många medarbetare menar att arbetsgivaren kan bidra för att hjälpa dem förbättra den.

hälsa arbetsplats

Hållbara resultat – med fokus på hälsa och produktivitet

Studier om mental och fysisk hälsa från Storbritannien understryker att produktivitet i hög grad påverkas av både medarbetarnas mentala och fysiska hälsotillstånd, typ av arbetsuppgifter och det stöd som ges av organisationen. Studierna visade även att medarbetare som mår bra har lättare att tillgodogöra sig det stöd som organisationen erbjuder.

För att uppnå en faktisk produktivitetsökning räcker det inte med att förbättra medarbetarnas kapacitet genom satsningar på hälsa och välbefinnande. Det krävs också organisatorisk anpassning för att kunna dra nytta av medarbetarnas förbättrade förmåga.

En holistisk syn på hälsofrämjande förändringar inkluderar:

  • Individ, team och organisationsnivå
  • Hälsa ur ett fysiskt mentalt och socialt perspektiv
  • Den fysiska, digitala och sociala arbetsmiljön
  • Ett aktivt deltagande från både medarbetare och ledare

Att investera i en hälsofrämjande arbetsplats där både individer och organisationen är i fokus, är nyckeln till långsiktig framgång. Genom att skapa en kultur där människor mår bra och kommer till sin rätt, kan vi utveckla arbetsplatser som inte bara överlever utan också presterar och växer. På så sätt uppnår vi hållbara resultat.

Vi berättar gärna mer om hur vi tillsammans kan skapa mer hållbara resultat för just er arbetsplats och era medarbetare - vi hörs!

Ulrika Wolf

Arbetsplatsstrateg & Förändringsledare