Vår blogg där vi vill
Engagera och inspirera

Välj kategori
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • 2018-04-04

En arbetsplats som stödjer strategi, värderingar och arbetssätt

För en tid sedan besökte vi en konferens om framtidens kontor och arbetssätt. På konferensen tog vi del av aktuell forskning, trender och framtidsspaning kring arbetssätt samt lärdomar och erfarenheter från några organisationer som infört aktivitetsbaserade arbetssätt på arbetsplatsen. Vi summerar några spaningar och intressanta insikter vi tog med oss från dagen. Gemensam strategi och […]