Vår blogg där vi vill
Engagera och inspirera

Välj kategori
  • Arbetsplats
  • Digitalt
  • Hyresmarknaden
  • 2018-02-12

Utmaningar för hyresgäster när arbetsplatsen förändras

Det ställs högre krav på dagens arbetsplatser och synen på arbete förändras. Mikael Sahlberg och David Lundkvist på Tenant & Partner ger sina reflektioner kring de trender som råder och vilka effekter det medför på kontorsmarknaden. Beskriv kontorshyresmarknaden i Stockholm just nu. – Sveriges ekonomi går bra och tjänstesektorn i Stockholm är urstark. Arbetslösheten bland […]