Vår blogg där vi vill
Engagera och inspirera

Välj kategori
  • Hållbarhet
  • Övrigt
  • 2018-11-08

Rädda Barnens nya värdeskapande arbetsplats bidrar till ökade möjligheter för världens barn

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar organisationen för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Rädda Barnen väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Tenant & Partner och Rädda […]