Vår blogg där vi vill
Engagera och inspirera

Välj kategori
Facility management
  • Arbetsplats
  • Facility management
  • Inspiration
  • 2021-12-21

Facility management – Tenant & Partner som strategisk rådgivare och guldpartner

Dagens arbetsplats och arbetsmiljö handlar inte enbart om den fysiska platsen utan har blivit en alltmer komplex fråga. Facility management har en betydande roll för att skapa arbetsplatser där medarbetare trivs och får energi samtidigt som det ger förutsättningar till ökad produktivitet och större konkurrenskraft. Så kan FM bidra till välmående och värdeskapande arbetsplatser Allt […]