Arbetsplats, Hyresmarknaden

Hur ser er strategi ut inför kommande hyresförhandling?


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hur ser er strategi ut inför kommande hyresförhandling?</span>

Marknadshyresnivåerna för kontor har i vissa delar av centrala Stockholm gått upp med över 60% över en femårsperiod. Samtidigt befinner vi oss i en situation där näringslivet nu drabbas hårt av covid-19 vilket lett till att betalningsviljan för lokaler snabbt har minskat.

Den kraftiga hyresutvecklingen och förväntningarna om högre hyresnivåer har gett att fastighetsägarna i city under en relativt lång period har haft offensiva uppsägningsstrategier. De avtal som har varit möjliga att omförhandla har setts som en potential till ökade kassaflöden och högre fastighetsvärden snarare än en risk. Trots rådande situation med covid-19 ser vi än så länge inte att fastighetsägarna har förändrat detta synsätt inom kontorssegmentet.

Bra att veta inför framtida hyresförhandling

Trots konstaterat försämrat konjunkturläge kan situationen på marknaden medföra att lokalkostnaderna kan komma att öka för många företag under kommande period. Tyvärr finns det inte någon mirakelformel som ger svar på hur man som hyresgäst kan undvika detta, däremot delar vi gärna några spaningar från marknaden som kan vara bra att ha med sig inför en framtida hyresförhandling.

    • Vi ser att fastighetsägarnas lyhördhet för kundens situation och förutsättningar skiljer sig relativt mycket mellan olika aktörer.
    • Nulägesanalysen och förväntningarna om framtiden skiljer sig även den relativt mycket mellan olika fastighetsägare. Av erfarenhet vet vi att denna skillnad kommer att öka vid en vikande konjunktur.
    • Det låga utbudet av lokaler har fått till konsekvens att prisskillnaden mellan kvalitativa lokaler och lokaler av sämre kvalitet idag är mindre än på länge. Fastighetsägarna har förväntningar om höga hyror även för sämre objekt.
    • Problemen med låga vakansnivåer (brist på alternativ) kommer sannolikt att minska, framförallt i centrala Stockholm där vi redan ser flera tecken på detta. För mindre objekt finns redan ett relativt bra utbud och flertalet lite större objekt är på väg ut på marknaden.
    • I det marknadsläge vi kommer ifrån med jakt på högre hyresnivåer, har kundens betalningsförmåga och en lång affärsrelation inte värderas särskilt högt. Vid en vikande konjunktur kommer långsiktighet och stabilitet sannolikt att värderas betydligt högre.

Tips till dig som hyresgäst

Det kommer löna sig att prata med flera fastighetsägare och konkurrensutsätta lokalfrågan. Skaffa dig kunskap att bedöma vad det är du betalar för och fundera kring vad hyresvärden kan vinna på att ha dig som kund. För att detta ska vara möjligt så krävs viss förståelse för marknaden samtidigt som ni bör ha en tydlig bild över vilka behov som finns kopplat till er framtida arbetsplats. Detta kräver en insats i form av både arbete och tid, beaktat att kostnader för lokaler idag är en av de större kostnadsposterna i redovisningen torde dock insatsen vara mödan värd.

Genom att vara ute i god tid och skaffa er en bra bild av vad marknaden har att erbjuda, kommer ni vara väl rustade för att kunna utnyttja marknadens stundande möjligheter.

Hör gärna av er om ni önskar stöd i hur ni kan tänka strategiskt kring era lokaler, om ni önskar hjälp med hyresförhandling eller om ni har andra lokal-, arbetsplats- eller fastighetsrelaterade frågor. Vi finns här för att hjälpa!