Hyresmarknaden

Ökat antal lokalsökningar under 2023 – fastighetskonsulternas spaningar på lokalhyresmarknaden


Bild från ovan över en storstad med lägenhetshus, vattendrag och en skymmande himmel.

Står du som hyresgäst med lokaler som inte längre stödjer verksamhetens och medarbetarnas behov? Har ni ett hyresavtal som löper ut och vill undersöka vilka möjliga alternativ som finns på marknaden? Genom en lokalsökning går det att hitta rätt lokal anpassat efter organisationens unika behov. Under 2023 har vi på Tenant & Partner sett en ökning av antalet lokalsökningar på hyresgästmarknaden, fastighetskonsulterna Anna Engblom och Therese Widin delar med sig av sina spaningar och insikter.

Hur går en lokalsökning till?

Efter att vi satt upp en kravspecifikation över kundens önskade läge omsatt till lokalkriterier kan vi kontakta fastighetsägare och andra aktörer på marknaden. På så sätt kan vi skanna den aktuella marknaden efter tillgängliga lokaler som matchar organisationens och medarbetarnas behov. Detta sållas och sammanställs för att få en bild över hur utbudet av lokaler ser ut.

Under hela lokalsökningsfasen ser vi till att ha en uppdaterad och aktuell bild av marknaden för att hålla koll på vilka lokaler som finns tillgängliga. På Tenant & Partner är vi många konsulter som jobbar med dessa frågor, oftast har fastighetsägarna dialoger med respektive konsult. Vi skickar därför kontinuerligt ut en samlad bild över våra samtliga pågående lokalsökningar för att se om det har dykt upp något bättre som vi inte fick in under tidigare sökningar, berättar Anna Engblom.

Eftersom vi har daglig kontakt med fastighetsägare runt om i hela Sverige samt har information om våra kunders hyrestider, har vi även väldigt bra koll internt på vilka lokaler som kommer bli lediga innan de kommer ut på marknaden, så kallade dolda vakanser. Att vi internt har ett väldigt bra samarbete med att hålla koll på vilka av våra kunders lokaler som blir lediga när i tiden underlättar arbetet med att hitta rätt lokaler under en lokalsökning, fortsätter Therese Widin.

Vad tror ni är anledningen till ökningen av antalet lokalsökningar?

Vi ser en ökad rörelse i hela landet och vi jobbar med flera bolag som har kontor på ett flertal orter som nu väljer att se över samtliga kontor. Hälften av alla lokalsökningar har vart i Stockholm men med vår breda kompetens om lokalhyresmarknaden täcker våra lokalsökningar stora delar av Sverige. Under 2022 genomförde vi 34 lokalsökningar i Stockholm jämfört med 33 sökningar hittills under 2023 vilket ser ut att bli en ökning för hela året. Vi tror denna ökning är ett resultat av att allt fler organisationer tar tag i sin lokalfråga kring hur kontoret ska användas med frågeställningar som ”vad ska vi göra på kontoret?” och ”var ska kontoret ligga?”. Arbetssätten post-covid är annorlunda än innan pandemin vilket har skapat andra behov för organisationer och deras arbetsplatser, förklarar Anna Engblom.

Inflationen och de senaste indexuppräkningarna blir katalysatorer till att många organisationer ser över om man har en hyra som är marknadsmässig. I och med konjunkturläget har en del organisationer inte råd att sitta med kvadratmetrar som inte nyttjas och tvingas därför tänka om vilket skapar ytterligare en anledning till att söka efter andra lokalalternativ. En annan anledning till ökningen av antalet lokalsökningar beror troligtvis på att det har blivit allt vanligare med andrahandsuthyrning. Vi har även haft en period av allmänt högre vakanser, fler lokaler på marknaden. Den högre vakansgraden ger större möjligheter och gör det lättare att söka efter lokaler som matchar organisationens behov och kriterier, det ökade utbudet kan även leda till kostnadseffektivare hyror, säger Therese Widin.

Tveka inte att höra av dig om du vill diskutera vidare om vilka möjligheter det finns för din organisation på lokalhyresmarknaden!