Hållbarhet

Lokalers miljöpåverkan – vad kan hyresgästen påverka? Nu går projektet Hållbar interiör in i implementeringsfas


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Lokalers miljöpåverkan – vad kan hyresgästen påverka? Nu går projektet Hållbar interiör in i implementeringsfas</span>

Hållbarhet är en viktig del i utvecklingen av framtidens arbetsplatser där det ställs allt högre krav på verksamheter att arbeta mer hållbart. En viktig aspekt i detta är lokalers miljöpåverkan. Projektet Hållbar interiör utvecklar en miljöcertifiering och ett digitalt verktyg för att mäta och säkerställa miljöpåverkan i interiöra miljöer. Vi på Tenant & Partner är stolta över att ha bidragit från projektets start och att vi fortsätter som partner under nästa fas i projektet.

Tenant & Partner bistår i framtagandet av en ny miljöcertifiering och ett nytt digitalt verktyg

– Tillsammans med våra kunder arbetar vi med ett ständigt hållbarhetsperspektiv utifrån planetära, mänskliga och ekonomiska behov och vi märker att hållbarhet tillåts ett allt större fokus i våra projekt. Ett exempel kan vara att förstå och mäta en lokals miljöpåverkan vilket är en utmaning som vi hoppas att projektet Hållbar interiör kan möta, berättar Sten Ryding, projektledare, Tenant & Partner.

Hållbar interiör är ett forskningsprojekt med stöd från Vinnova där en stor del av projektet består av att utveckla en miljöcertifiering för lokaler och interiörer. Projektet består även av att ta fram ett digitalt verktyg, Hint, för att kunna mäta miljöpåverkan för lokaler och interiörer. Tillsammans med Hållbar interiörs samarbetspartners pågår arbetet för fullt där projektet nu går in i fas tre. Under fas tre kommer certifieringen och det digitala verktyget Hint genomgå kravhantering och utveckling för att sedan lanseras och testas skarpt på marknaden.

Vi tycker det är väldigt roligt att vi kan dela med oss av vår expertkunskap och erfarenhet kopplat till hyresgästernas syn på arbetsplatser, arbetssätt, arbetsliv och hållbarhet in i projektet Hållbar interiör, fortsätter Sten Ryding.

Ett betydelsefullt ramverk som påvisar miljöpåverkan vid en lokalförändring

Miljöcertifieringen och det digitala verktyget möjliggör även en ökad förståelse för interiörers miljöpåverkan. Verktyget tydliggör även hur det på lång sikt bäst går att arbeta miljömedvetet med en lokal.

– Vi behöver konkret visa på i vilken utsträckning olika val för arbetsplatsen inte bara påverkar kundens ekonomi och medarbetare, utan även miljön. Här tror vi att verktyget Hint lättare kan hjälpa oss att få kunskap om olika interiörers faktiska miljöpåverkan så att vi kan ta bättre beslut, berättar Fanny Lundkvist, arbetsplatsstrateg och förändringsledare, Tenant & Partner.

Välkommen att läsa mer och testa verktyget Hint här.

Kontakta gärna Sten Ryding eller Fanny Lundkvist på Tenant & Partner om du har några frågor om Hållbar Interiör eller om du är nyfiken på att höra mer om vårt hållbarhetsarbete kopplat till arbetsplats och arbetsliv.

Bildkälla: Jason Strong Photography, projekt IVL Göteborg