Fokus på välmående i Sveriges riksdag och hos Tenant & Partner


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Fokus på välmående i Sveriges riksdag och hos Tenant & Partner</span>

Risken att drabbas av psykisk ohälsa under en livstid är enligt Folkhälsomyndigheten så hög som 50 procent och WHO menar att psykisk ohälsa kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen redan år 2030. För att motverka den utvecklingen i Sverige är det avgörande att hela samhället, samtidigt och samordnat, bidrar till psykisk hälsa åt alla.

Initiativ i riksdagen för att bryta destruktiva beteenden

Den psykiska ohälsan kostar samhället miljarder kronor varje år. Därför har föreningen ”a Mindful Nation” startat ett initiativ med utgångspunkt i Sveriges Riksdag. Föreningen har som målsättning att genom ett tvärpolitiskt arbete kunna öka kunskapen om mindfulness och hur det kan bryta många destruktiva beteenden. A Mindful Nation menar att mindfulness är ett viktigt steg för ett mer socialt hållbart ledarskap och samhälle.

Under en av de första dagarna på Almedalsveckan fanns föreningen på plats för att hålla ett seminarium där flertalet företagsledare, grundare och VD:s fick möjlighet att dela kunskap och erfarenheter kring detta viktiga ämne. Bland deltagarna fanns Gerhard Bley, VD Kavli; Gunnar Michanek, grundare Minds Unlimited; f.d. riksdagsledamot Anne Marie Brodén, initiativtagare Mindful Nation Sverige och Torbjörn Eriksson, Tenant & Partners VD & grundare.

Förändring skapas tillsammans

Tenant & Partner bidrar till förändring genom att jobba med en hälsostrategi som tar ansats i företagets vision, Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Hälsa i företaget innebär att samtliga medarbetare ska känna ett gott mentalt, socialt och fysiskt tillstånd. Tenant & Partner tror att störst chans att förverkliga ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv sker när vi är vid god hälsa och får våra grundläggande behov av autonomi, tillhörighet och kompetens/utveckling tillgodosedda.

Det är individen själv som har huvudansvaret för sin hälsa, men på Tenant & Partner har individens coach, kollegor och företaget också en del av ansvaret. I det gemensamma ansvaret ligger det på var och en att bidra till en hälsosam kultur och att vara uppmärksam på kollegor som visar tecken på ohälsa. Vi är varandras skyddsänglar.

Tenant & Partner jobbar även med flertalet olika aktiviteter på arbetsplatsen, exempelvis genomförs instruktörsledda löppass, yogasessioner och mindfulness-stunder. Aktiviteter som bidrar till att främja både mental, social och fysisk hälsa.

– Tillsammans tar vi ansvar för att skapa en arbetsplats där tillit, närvaro, arbetsglädje och goda prestationer går hand i hand, säger Torbjörn.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Almedalen.se