Inspiration

Tenant & Partner ❤ Diwo


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Tenant & Partner ❤ Diwo</span>

Tenant & Partner Group AB stärker sin kompetens och leveransförmåga genom att investera i Diwo AB som är en ledande aktör inom den digitala arbetsplatsen. En värld i ständig förändring kräver ett perspektiv där människan och arbetsplatsen, såväl fysisk som digital, är en samverkande helhet. Med våra respektive specialistområden kan vi tillsammans skapa en större värdeskapande kraft hos både medarbetare och organisationer.

Allt handlar om människan

Vårt arbete handlar om att hjälpa våra kunder skapa de bästa förutsättningarna för sina medarbetare att göra ett bra arbete genom den fysiska och digitala arbetsplatsen, samt inte minst genom ledarskapet och kulturen. En värdeskapande arbetsplats skapar engagemang, är effektiv, bidrar till högre produktivitet och främjar hälsa och välmående. En värdeskapande arbetsplats skapar förutsättningar för våra kunder att nå sina mål och sina visioner.

Med starkare resurser och bredare kompetens tar vi ytterligare ett steg mot att förverkliga vår vision – Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.

Två starka varumärken med bred kompetens

I över 26 år har Tenant & Partner hjälpt företag och organisationer med alla typer av fastighets- och lokalfrågor. Alltid med 100% lojalitet till våra kunder som kommersiella hyresgäster. Genom utveckling av både arbetssätt och arbetsplatser skapar Tenant & Partner förutsättningar för ökat välmående, bättre produktivitet och större engagemang.

Diwo hjälper organisationer att jobba smartare genom att möjliggöra den digitala arbetsplatsen. Digitaliseringen sköljer över arbetsplatserna och flertalet organisationer är fast i traditionella arbetssätt där de kämpar med digital och kulturell transformation. Genom beprövad metodik för att anpassa teknik, ledarskap och beteenden skapar Diwo förutsättningar för att öka välmående, engagemang och produktivitet i en allt mer digital värld.

Båda bolagen behåller sina respektive namn och arbetsställen. Diwo har kvar majoriteten av aktierna i Diwo AB.

Några ord från Torbjörn och Gustav

”Jag ser fram emot ett långsiktigt samarbete med ett härligt gäng, där vi med människan i fokus riktar in oss på värdeskapande arbetsplatser! Samarbetet med Diwo går samtidigt helt i linje med Tenant & Partners vision: Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.” säger Torbjörn Eriksson, vd Tenant & Partner.

“För att åstadkomma värdeskapande arbetsplatser krävs ett helhetsperspektiv med människan i fokus som omfattar både den digitala- och den fysiska arbetsplatsen som möjliggörare. Tillsammans med Tenant and Partner kan vi äntligen erbjuda marknaden ett helhetsgrepp inom arbetsplatsproduktivitet.” säger Gustav Molnar, vd Diwo.