Arbetsplats, Inspiration

Mindfulness – för ökad medvetenhet


  • Av Lisa Vik
  • 2 minuters läsning
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Mindfulness – för ökad medvetenhet</span>

I Tenant & Partners hälsostrategi kan vi läsa följande: ”Vi tror att vi har störst chans att förverkliga ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv när vi är vid god hälsa och får våra grundläggande behov av autonomi, tillhörighet och kompetens/utveckling tillgodosedda. Hälsa för oss innebär att våra medarbetare känner ett gott mentalt, socialt och fysiskt tillstånd”.

Mindfulnesskurs för våra medarbetare

Under hösten har samtliga medarbetare i organisationen blivit erbjudna möjligheten att träna sin emotionella intelligens genom mindfulness. Beroende på tidigare erfarenhet från mindfulness har deltagarna gått antingen en grundkurs eller en fortsättningskurs. Varje vecka har ledarledda kurstillfällen kombinerats med egen träning inom området, med målsättning om att skapa en ökad inre medvetenhet.

De båda kurserna har baserats på de senaste rönen inom hjärnforskning, mindfulness och emotionell intelligens. I grundkursen utforskade deltagarna sig själva som personer för att öka medvetenheten om vad som styr deras beteende, medvetet och omedvetet. Fortsättningskursen riktade sig till de med tidigare erfarenhet från mindfulness som ville ta nästa steg i sitt självledarskap med ambition om att ta ett större ansvar för sig själv och/eller en grupp.

Deltagarnas främsta insikter

När de båda kurstillfällena nu har avslutats är ni säkert nyfikna på vad deltagarna valde att lyfta fram som främsta insikter? I grundkursen svarade deltagarna såhär på frågan om vad de främst tar med sig från kursen:

”Verktyg för att hitta lugn, andningen, lyssna bättre, stanna upp, hålla fokus, tid för att inte göra någonting, fokusera på positiva saker, pausa, mellanrum, våga öppna mig, tysthet, njuta i stunden, medvetenhet, rikta fokus, hur jag fungerar och hur andra fungerar”.

Under den sista sessionen infann sig en speciell känsla i gruppen. En deltagare förklarade stämningen så väl ”Idag har jag en härlig känsla av lugn, det känns som att jag sitter i ett rum inklätt i bomull tillsammans med mina kollegor”.

Varför väljer Tenant & Partner mindfulness?

Mindfulness är ett upplevelsebaserat sätt att utforska oss själva och utveckla våra resurser privat och i yrkeslivet. Med medveten närvaro kan vi styra våra liv, förbättra alla våra relationer och därigenom ge oss själva ökad livsglädje och välbefinnande. Medveten närvaro gör det lättare att välja mer konstruktiva och positiva vägar i vardagen. Medveten närvaro är en grund för att bygga tillit.

Precis som vi skrev inledningsvis tror vi att vi har störst chans att förverkliga ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv när vi är vid god hälsa och efter att ha fått ta del av våra medarbetares främsta insikter från grundkursen, tror och hoppas vi att mindfulness har haft en positiv inverkan i strävan på en mer medveten närvaro och framförallt att det främjat våra medarbetares hälsa.