Arbetsplats, Inspiration, Arbetsliv

Varför ska vi främja hälsa och välmående på arbetsplatsen?


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Varför ska vi främja hälsa och välmående på arbetsplatsen?</span>

Välmående medarbetare är enklare att samarbeta med, mer hjälpsamma, jobbar mer effektivt och är mer produktiva. Medarbetare som mår bra stannar oftast även längre i organisationen.

Viktiga fokusområden

För att skapa en hälsofrämjande arbetsplats är det viktigt att fokusera både på den fysiska, mentala och sociala hälsan. Det är även av stor vikt att koppla ihop målsättningar kring en hälsofrämjande arbetsplats med företagets övergripande vision, mål och strategi.

Att göra punktmarkerade insatser och aktiviteter, exempelvis köpa in ett pingisbord eller organisera återkommande lunchpass är ganska enkelt, men om ledarskapet i sig inte uppmuntrar medarbetarna till att vara med på initiativen, är det svårt att uppnå önskad effekt.

Tre grundläggande behov

På Tenant & Partner anser vi att det finns tre grundläggande psykologiska behov som behöver uppfyllas för att främja hälsa och välmående. Behovet för varje del är högst personligt och varierar beroende på ålder, kultur och erfarenhet

1: Du behöver känna att du kan styra, påverka och bestämma. Du behöver få använda och utveckla din kompetens.

2: Du behöver ha tillitsfulla relationer och känna tillhörighet.

3: Allt handlar om din inneboende mening. Motivation och engagemang kommer när du är i din fulla kraft.

Gemensamt ansvar

Även om du själv är högst ansvarig för ditt liv och ditt välmående, ligger ett gemensamt ansvar hos var och en att bidra till en hälsosam kultur och att vara uppmärksam på kollegor som visar tecken på ohälsa.

Det är först när vi kan känna oss trygga och våga visa oss sårbara som vi vågar ta risker utan att skämmas, samtidigt är det lättare att engagera sig på riktigt och se sig själv som en del av organisationens framgång.

Tag hand om dig och tag hand om varandra!