Driv engagemang och upplevelse – inte flyttprojekt

De flesta längtar efter en arbetsplats som både inspirerar och stödjer det arbete vi ska utföra. Digitalisering, innovationskraft, hälsa och välmående, attraktion av talanger och engagemang står högt upp på agendan samtidigt som vi lever i en allt mer komplex tillvaro där förändring och utveckling är en naturlig del av vår vardag.


Performing Workplaces

Vilken kontorslösning ska man egentligen välja för framtiden? Öppen planlösning, aktivitetsbaserat, cellkontor, flexibelt kontor, co-working eller en konstellation av olika lösningar? Hur tar man sig an utmaningen att utforma värdeskapande arbetsplatser som stöttar allt detta?

Istället för att enbart fokusera på vilken sorts kontorslösning som passar bäst, handlar det snarare om att fokusera på vem som ska arbeta i miljön och hur miljön kan stödja människan i sin design. Man behöver ställa sig frågor gällande vilka de framtida medarbetarna kan tänkas vara. Frågor så som; anställningsformer, flera generationer, olika kulturella bakgrunder och personlighetstyper?


Från fokus på byggnaden, till människorna i byggnaden

Det börjar ske ett skifte i fokus från mätetal kopplat till den fysiska byggnaden, till att mer handla om mätetal kopplat till människorna i byggnaden. Olika människor med olika arbetssätt har olika behov. Därför behöver arbetsplatsen designas för de människor som ska verka på arbetsplatsen, nu och i framtiden.

Om den fysiska arbetsplatsen förändras så att den påverkar människors möjligheter att prestera och arbeta till det sämre, kostar det ofta organisationerna långt mycket mer än eventuella besparingar på ytor och byggnad.


Strategin är avgörande

Att skapa en värdeskapande arbetsplats är en strategisk ledningsfråga. Arbetsplatsstrategin är viktig för att säkerställa en hållbar lösning, både från ett lokal- och människoperspektiv. Digitaliseringens framfart gör att flexibiliteten hos arbetaren växer sig allt större, de flesta behöver inte längre komma till ett fysiskt kontor för att genomföra sina arbetsuppgifter.

I utförandet av arbete kan arbetsplatser fungera både hindrande eller stödjande för arbetarna. När arbetsplatsen fungerar som bäst, stödjer den både det enskilda koncentrerade arbetet samtidigt som den ger utrymme för samarbete.

Utmaningen är att skapa miljöer, platser och kontor dit människor faktiskt vill komma. Den sociala aspekten är viktig, för oavsett digitalisering och flexibilitet, är det fysiska mötet svårt att ersätta. Människan vill mötas och ingå i sammanhang, samtidigt som man får en positiv upplevelse. Platser och ytor behöver vara mer än något där service tillhandahålls – de behöver designas för människors upplevelser och behov.

Kontakta vår förändringsledare Sanna om du önskar lära dig mer om Performing Workplaces
sanna.ridhagen@tenantandpartner.com
070 – 545 17 10

Kontor-lokalsök
  • Arbetsplats
  • Hållbarhet
  • Hyresmarknaden
  • 2023-04-04

Skolverket konkurrensutsätter befintlig Stockholmsetablering

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Skolverket med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens Stockholmskontor. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt med stort fokus på hållbarhet. ”Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja […]

Hint-tool
  • Hållbarhet
  • Inspiration
  • Lokaler
  • 2022-05-23

Nytt hållbarhetsverktyg för interiöra miljöer – Tenant & Partner i projektet Hållbar Interiör

Tillsammans med våra kunder arbetar vi på Tenant & Partner med ett ständigt hållbarhetsperspektiv i våra projekt, därför är vi extra stolta över att vara partner i forskningsprojektet Hållbar Interiör. Nu har projektet tagit fram ett digitalt verktyg som kan hjälpa hyresgäster och inredningsarkitekter att få en förståelse för hur faktorer kopplade till interiört hållbarhetsarbete hör samman. Tenant […]