Sanna Ridhagen

Arbetsplatsstrateg & Förändringsledare

Mer om Sanna

Jag har arbetat, utvecklats och trivts på Tenant & Partner sedan 2018 i rollen som arbetsplatsstrateg och förändringsledare. Det bästa med mitt jobb är att jag vet att jag tillsammans med kunden kan förändra arbetsplatser och människors arbetsvardag att bli mer inspirerande och hindersfritt så att alla kan ägna sig åt det som är viktigast.

Vi vet att många chefer och medarbetare är oengagerade på sina arbeten, av olika skäl, men inte sällan för att arbetsplatsen inte möter de behov var och har och där man känner sig hindrad eller där man utför uppgifter som inte känns värdeskapande eller där chefskapet brister. Genom min långa erfarenhet av arbetsplats- och organisationsutveckling, från olika roller och branscher, har jag skapat mig god kunskap om vad som krävs för att uppnå engagemang och gott samarbete för att nå verksamheters mål. Jag älskar att få dela dessa erfarenheter och brinner för att skapa arbetsplatser som stödjer såväl verksamheters som individers behov för att uppnå långsiktig förändring och bidra till ett bättre och hållbarare arbetsliv med ökat välmående. På Tenant & Partner är jag verksam inom affärsområdet Workplace Strategy, där jag arbetar med stora, små, globala och lokala kunder i de flesta branscher, ibland med rena kontorsmiljöer eller kombinerade med andra arbetsplatsmiljöer (labb, lager, tillverkning). Min roll innebär ofta att i tidiga skeden tillsammans med kunden reda ut vad som ska göras och eventuellt förändras, detta görs ofta i en förstudie. Med hjälp av datainsamling (där vi detaljerar behov) och stark förankring i övergripande mål, kan vi tillsammans ta initierade och välgrundade beslut om inriktning.

När vi vet vad vi ska göra och varför, så går projektet ofta i gång i en genomförandefas, där involveringen av ledning, chefer och medarbetare en nyckel för ett bestående resultat. Tillsammans med kollegor inom andra kompetensområden på T&P, arbetar vi ofta ihop för att hitta en passande/anpassad lokal till att etableringen och upphandlingen av tekniska installationer, inredning osv, är på plats, dvs tills arbetsplatsen är förändrad rent fysiskt. I genomförandefas, är mitt fokus att tillsammans med kundens förändringsledare ha koll på att vi faktiskt skapar en arbetsplats som möter behoven hos medarbetare och verksamheten samt gör förflyttningen mot nya önskvärda beteenden. Inte sällan möter vi i denna fas, människor på arbetsplatsen som tycker att det kan kännas svårt och motigt att gå mot något nytt, varför det är extra viktigt att ge stöd, tydlighet och trygghet.

Som beteendevetare engagerar jag mig ofta och gärna i frågor som rör människors utveckling och hur arbetsplatsen och arbetslivet, där vi spenderar en stor del av vår vakna tid, påverkar oss. Hur får arbetsplatsen oss att må, baserat på färg, form, ljud, ljus osv men också ledarskapet, sättet vi fattar beslut, kommunikationsstil, graden av autonomi, osv och inte att förglömma hur den digitala och tekniska utvecklingen revolutionerat hur, var och när vi kan arbeta idag. Jag är en av tre som driver den svenska hubben Workplace Evolutionaries (inom IFMA), ett nätverk av arbetsplatsstrateger, förändringsledare, arkitekter, designers, digitala utvecklare, FM, RE, HR, studenter osv. Jag läser mycket och gärna både fakta och skönlitteratur (även livet med tre tonåringar hemma gör att tiden ibland är lite begränsad.) Just nu försöker jag förkovra mig i AI och ChatGPT och hur det påverkar våra arbetsplatser men också arbetslivet i stort, och till sällskap har jag min katt Texas som gärna sover på rygg med tassarna rakt upp i luften, helt bekymmerslös om världen runt omkring.