Arbetsplats, Inspiration

Fira mångfalden – psykologisk trygghet som en del av arbetsplatskulturen


  • Av Lisa Vik
  • 2 minuters läsning
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Fira mångfalden – psykologisk trygghet som en del av arbetsplatskulturen</span>

I juni hade vi på Tenant & Partner vår traditionsenliga sommarfest. Temat i år var True Colors i linje med ett av våra mål som lyder: 100% upplever att man kan vara sig själv på Tenant & Partner. Vi hade ordnat en festival med olika aktiviteter där vi fick chans att utveckla oss, utmana och inspirera varandra att visa våra rätta färger.

Värna om individen

Varje månad svarar vi medarbetare på hur vi ligger till mot målet. Och vi ligger väldigt bra till. Månad efter månad. Jag är övertygad om att det är ett resultat av en kombination av våra arbetssätt och vår företagskultur. Att vi värnar om individen. Ingen av oss har alla färger och är bra på allt, men alla har vi våra unika färger och är bra på något. Vi vet också att vi behöver alla delar och färger för att lyckas och vara framgångsrika. Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv både för oss själva och våra kunder.

Grundläggande behov

Stockholm Pride firar 25 år med temat Fira mångfalden. Det är ett tema som syftar till att hylla alla som bidrar till ökad mångfald i samhället vad gäller identiteter, läggningar, religioner, kulturer, ursprung och mycket mer. För de som tillsammans försöker göra samhället varmare, färggladare och till en roligare plats att existera i. Lika stolt som jag är över vårt resultat i medarbetarenkäten, lika ledsen är jag över att det inte är en självklarhet – varken i samhället eller hos alla arbetsgivare – att ovillkorligt stå upp för principen att alla ska behandlas med värdighet och respekt.

Ett av alla människors mest grundläggande behov är att få känna sig behövd och att ens kompetens och kunskap kommer till användning. Vi människor behöver också ett mått av autonomi i våra liv och vi har ett stort behov av att ha goda relationer till medmänniskor i vår omgivning. När dessa delar är i hyfsad balans har vi god chans att känna mening i livet. Vi känner oss trygga, engagerade och har en vilja att bidra.

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen

På Tenant & Partner vill vi bidra till ett samhälle där alla känner sig välkomna, respekterade och älskade. Det handlar inte bara om att hylla kärleken i alla dess former och uttryck, utan att också visa respekt inom områden som identitet, läggning, religion, kultur, ursprung eller uttryck. Vi är långt ifrån experter på området, men vi tänker att ett steg i rätt riktning är att skapa arbetsplatser med en hög grad av psykologisk trygghet. Att skapa förutsättningar för alla att kunna vara sig själva utan att behöva vara rädda för negativa konsekvenser.

Vågar du diskutera sådant som kan upplevas jobbigt som oro, rädsla och osäkerhet i ditt team? Känner du dig trygg att be en kollega om hjälp? Lyssnar du på dina kollegor för att du är nyfiken på att förstå deras perspektiv, eller börjar du fundera på hur eller vad du ska respondera halvvägs in i berättelsen? Fira Pride genom att lyssna på de berättelser och erfarenheter som delas av dina medmänniskor. Fira genom att hjälpa varandra att skapa trygga miljöer för öppna samtal.

Fira genom att stå upp för allas lika värde och rätt att vara sig själva och älska den de vill. Fira mångfalden varje dag. Inte minst för våra kommande generationer. Vi har inte ärvt planeten av våra föräldrar – vi har lånat den av våra barn.

Jag hoppas verkligen att du liksom vi på Tenant & Partner kan visa dina true colors och vara dig själv på din arbetsplats – och inte minst älska vem du vill. HAPPY PRIDE!

Vill du diskutera vidare på tema psykologisk trygghet, arbetsplatskultur och hur du kan fira mångfalden? Hör gärna av dig så bjuder jag på fika!