Tenant & Partner har bistått Mälardalens högskola i omförhandling av hyresavtal – Campus Västerås finns kvar på samma plats minst 10 år framöver

Mälardalens högskola (MDH) bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdena ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. På högskolan finns 15 000 studenter och 900 medarbetare fördelat över de två campusorterna Eskilstuna och Västerås. När det var dags för omförhandling av hyresavtal gällande MDH:s campus i Västerås om 35 000 kvm, ville högskolan säkerställa en långsiktig lösning.

Med sikte på framtiden

Tenant & Partner har bistått Mälardalens högskola i omförhandlingen vilket lett till att MDH fortsatt kan bedriva verksamhet i befintliga lokaler i minst 10 år framöver då det nya avtalet sträcker sig till slutet av 2028. Efter förhandling med fastighetsägaren Hemsö kunde även flexibilitet vad gäller ytan i avtalet säkerställas, något som tryggar såväl kortsiktiga som långsiktiga lokalbehov.

– Vi på Tenant & Partner är stolta över att ha kunnat bistå högskolan i denna omförhandling. Med utgångspunkt i MDH:s behov och med ett långsiktigt tänk i fokus, känns det extra kul att ha säkrat en lokallösning med sikte på framtiden, säger Johan Sjögren, jurist Tenant & Partner.

För mer information, kontakta:
Johan Sjögren
johan.sjogren@tenantandpartner.com
072 – 395 95 80

Behöver er verksamhet också hjälp med att förhandla fram nya villkor? Med lång erfarenhet finns vi tillhands för att hjälpa er att reda ut oklarheter kopplade till fastighets- och hyresjuridik.
Läs mer om detta tjänsteområde:
https://www.tenantandpartner.com/tjanster/hyres-fastighetsjuridik/

  • Hyresmarknaden
  • Juridiskt
  • Lokaler
  • 2023-03-13

Tuffare tider kräver en kostnadseffektiv lokalstrategi – hög tid att se över hyresavtalen

I ett allt tuffare ekonomiskt klimat får organisationer och hyresgäster en annan ekonomisk verklighet att förhålla sig till än tidigare. Inflationen stiger och hyran som ofta är kopplad till konsumentprisindex, sticker i höjden. Pandemin har dessutom gjort att arbetsplatserna idag används på ett nytt sätt. Människors vanor och beteenden har förändrats vilket gör att många […]

Hint-tool
  • Hållbarhet
  • Inspiration
  • Lokaler
  • 2022-05-23

Nytt hållbarhetsverktyg för interiöra miljöer – Tenant & Partner i projektet Hållbar Interiör

Tillsammans med våra kunder arbetar vi på Tenant & Partner med ett ständigt hållbarhetsperspektiv i våra projekt, därför är vi extra stolta över att vara partner i forskningsprojektet Hållbar Interiör. Nu har projektet tagit fram ett digitalt verktyg som kan hjälpa hyresgäster och inredningsarkitekter att få en förståelse för hur faktorer kopplade till interiört hållbarhetsarbete hör samman. Tenant […]