Rädda Barnens nya värdeskapande arbetsplats bidrar till ökade möjligheter för världens barn

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar organisationen för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Rädda Barnen väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.

Tenant & Partner och Rädda Barnen har sedan år 2005 samarbetat utifrån organisationens lokalfrågor. Samarbetet inleddes med syftet att effektivisera organisationens lokaler och lokalkostnader vilket resulterade i en flytt av verksamheten till, för den tiden, mer moderna och effektivare lokaler i Sundbyberg.

Ett samarbete med framtidstro

Under åren har samarbetet löpt vidare med fokus på att åstadkomma en effektiv och proaktiv lokalhantering. Hösten 2016 inledde Rädda Barnen och Tenant & Partner gemensamt ett samarbete med syfte att utveckla Rädda Barnens arbetssätt. Som ett led i arbetet fattades beslut om att flytta till nya lokaler anpassade till det nya arbetssättet.

Utifrån Rädda Barnens effektmål nedan, har uppdraget varit att skapa Rädda Barnens framtida arbetsplats:

  • Ökat engagemang och välbefinnande hos medarbetare
  • Ökad effektivitet
  • Förbättrad kommunikation mellan de olika avdelningarna i organisationen
  • Kontoret som mötesplats

Tenant & Partner är otroligt stolta över att få vara med på Rädda Barnens utvecklings- och förändringsresa och snart står nya anpassade lokaler redo för inflytt både i Stockholm och Göteborg.

Att få bistå med kunskap som leder till att organisationen kan arbeta på ett mer effektivt sätt känns värdefullt och inspirerande. Rädda Barnens värdeskapande arbetsplats är något som i slutändan gynnar framförallt barnen.

Tenant & Partner är stolt hållbarhetspartner


Barnen är hjärtat i mänskliga rättigheter. Som hållbarhetspartner har Tenant & Partner valt att stötta Rädda Barnens arbete för barns rätt till utbildning så att fler barn ska ha förutsättningar för att lära, utvecklas och få en bättre och tryggare framtid. Insatserna stöttar målen i FN:s Agenda 2030, vilket är helt i linje med Tenant & Partners hållbarhetsarbete som därtill arbetar för nolltolerans på arbetsplatspåverkad ohälsa inom företaget.

Tenant & Partner hoppas kunna inspirera fler företag till att bli hållbarhetspartners, så att vi tillsammans kan fortsätta jobba mot en värld där alla barns rättigheter blir tillgodosedda. En värld där alla barn har förutsättningar för en bra uppväxt och framtid.

 

Läs mer om Rädda Barnens hållbarhetsarbete HÄR 
Bildkälla: Fotograf Shailendra Yashwant/Save The Children

Hint-tool
  • Hållbarhet
  • Inspiration
  • Lokaler
  • 2022-05-23

Nytt hållbarhetsverktyg för interiöra miljöer – Tenant & Partner i projektet Hållbar Interiör

Tillsammans med våra kunder arbetar vi på Tenant & Partner med ett ständigt hållbarhetsperspektiv i våra projekt, därför är vi extra stolta över att vara partner i forskningsprojektet Hållbar Interiör. Nu har projektet tagit fram ett digitalt verktyg som kan hjälpa hyresgäster och inredningsarkitekter att få en förståelse för hur faktorer kopplade till interiört hållbarhetsarbete hör samman. Tenant […]