Arbetsplats

Byggnader påverkar människors prestation och hälsa, mer än vad du tror


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Byggnader påverkar människors prestation och hälsa, mer än vad du tror</span>

Byggnader påverkar inte enbart miljön utan påverkar även människors prestation och hälsa. Det är byggnaders inverkan på miljön, till exempel relaterat till energi- och vattenförbrukning samt materialanvändning, som jag upplever får störst fokus idag. Att minska byggnaders påverkan på miljön inom dessa områden är såklart en stor pusselbit i skapandet av ett hållbart samhälle. Men hur påverkas människorna som arbetar i byggnaderna? Välmående och lyckliga medarbetare är en ytterst viktig komponent i en organisation.

Rätt arbetsmiljö har många fördelar

Att koppla arbetsmiljö till de anställdas prestation och hälsa borde vara en stor angelägenhet för alla organisationer. Inte minst då rätt arbetsmiljö i byggnaderna kan bidra till mer hälsosamma och presterande människor och organisationer. Arbetsmiljön borde optimeras i byggnaderna för att främja människors prestationsförmåga och välmående. Detta kan till exempel ske genom mer ljusinsläpp, gröna växter, frisk luft, rätt temperatur utan drag, störande ljud samt ett välfungerande ventilationssystem som tar in ren luft och transporterar bort dålig luft. Och inte minst utforma lokalen och arbetsmiljöer på ett sätt som uppmuntrar till möten för att skapa sociala relationer och en känsla av tillhörighet. Detta bekräftas i en artikel från WGBC (World Green Buildings Council) där jag bland annat reflekterar kring följande.

Hälsosamma och värdeskapande arbetsplatser

Personalen är den mest värdefulla resursen i de flesta organisationer och står normalt sett för ca 80-90% av kostnaderna. Så även 1% förbättring i produktivitet kan göra stor skillnad för organisationens vinst och konkurrenskraft. Utöver kostnader relaterade till personal, utgör hyreskostnader ca 10% och energikostnader ca 1%. Den största drivkraften för gröna affärer handlar dock oftast om att minska energikostnader, genom att designa och bygga smartare. Statistik från WGBC visar hur olika byggfunktioner påverkar vår prestation. Resultatet har större påverkan på vår prestation än vad vi kanske tror. Det handlar inte om 1, 2 eller 3 % förbättringar utan ofta om dubbelsiffriga skillnader. Till exempel kan växter inomhus såväl som utsikt till naturen från arbetsplatsen leda till 7-12% bättre produktivitet och rätt luftkvalitet kan höja produktiviteten med 8-11%. Det borde vara självklart att även små förbättringar i arbetsmiljön kan ha en stor effekt på människors produktivitet. Denna ekvation är hjärtat av business caset för hälsosamma och värdeskapande arbetsplatser.

En värdeskapande helhet

Tenant & Partner har hållbarhet som ett av våra fokusområden där vi tar oss an helheten. Det är tydligt att det potentiella värdeskapandet är så mycket större om fokus läggs på människor. Men missförstå mig inte, energibesparingar är fortfarande ett mycket bra business case och vår planet behöver det. De organisationer som inte bara tänker på miljöpåverkan från byggnaden utan även hur arbetsmiljön i byggnaden påverkar människor har därmed bättre förutsättningar för att uppnå värdeskapande arbetsplatser.