Inspiration

Vi bemannar våra projekt för kundens och individens bästa


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vi bemannar våra projekt för kundens och individens bästa</span>

I konsultorganisationer är det en ständig utmaning att bemanna projekten på rätt sätt. Conny Johansson, partner och ansvarig för bemanningsforum på Tenant & Partner, berättar hur vi arbetar med självledarskap och naturlig bemanning av våra projekt.

Alla tar ansvar för sitt eget arbetsliv

På Tenant & Partner är självledarskapet centralt, vilket innebär att alla våra medarbetare ansvarar för sin egen kompetensutveckling och planerar sin egen tid. För medarbetaren finns flera fördelar. Medarbetaren har möjlighet att efterfråga uppdrag efter intresse, passion och vilja. Dessutom finns möjlighet att få jobba med kunder som står inför en speciell utmaning eller verkar i en särskild bransch. Medarbetaren kan således följa såväl sin talang som passion och accelererar på så sätt sin egen utveckling. För kunden blir resultatet en engagerad projektorganisation.

Naturlig bemanning

Vi vill att bemanning av projekt ska ske på ett så naturligt sätt som möjligt, i vardagen och av de inblandade i att erhålla uppdraget istället för att ske centralt. Vi bemannar våra projekt utifrån uppdragets utformning, kundens behov, våra konsulters kompetens och önskade utveckling. Genom en naturlig bemanning har vi märkt att projekten bemannas mer effektivt och präglas av passion och lätthet.

Öppet bemanningsforum

För att sammanföra personer med varandra och lösa problem tillsammans har vi ett öppet bemanningsforum dit alla är välkomna. Mitt jobb som ansvarig för forumet är att se till att rätt personer sammanförs, inte att besluta om bemanning i projekten. Genom vårt bemanningsforum erbjuds stöd att bemanna projekt i särskilda situationer samtidigt som individen kan få inspirerande och anpassade utmaningar i form av projektroller. Som nyanställd har du möjlighet att snabbt komma ut i skarpa kunduppdrag, där utveckling och utbildning sker på bästa sätt.