Skolverket konkurrensutsätter befintlig Stockholmsetablering

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Skolverket med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens Stockholmskontor. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt med stort fokus på hållbarhet.

”Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Skolverkets nuvarande Stockholmskontor är arbetsplats för 850 medarbetare och ligger på Svetsarvägen 16 i Solna Business Park. Lokalerna omfattar 12.237 kvm kontorsyta samt 751 kvm övriga ytor. I syfte att säkerställa att Skolverket erhåller de bästa villkoren för kommande hyresperiod kommer befintlig lokaletablering att konkurrensutsättas genom att marknaden inventeras på fastigheter lämpliga för Skolverkets framtida arbetsplatsstrategi” berättar Christofer Lavesson, fastighetskonsult, Tenant & Partner.

Christofer berättar vidare att ”Storleken för det nya kontoret dimensioneras till 8.000-10.000 kvm kontorsyta. Målsättningen är att Skolverket ska tillträda sin nya arbetsplats under Q4 2024. Viktiga urvalskriterier kommer vara: mycket goda kommunikationsmöjligheter inom närförort, fastighetens modernitet, hög ambitionsnivå gällande miljöklassning samt arkitektonisk implementeringspotential för Skolverkets lokalprogram”.

Hör gärna av dig vid frågor eller om du vill veta mer.

Kontaktuppgifter
Christofer Lavesson, fastighetskonsult, Tenant & Partner
christofer.lavesson@tenantandpartner.com
072-238 60 80

Hållbar-interiör-ivl
  • Hållbarhet
  • 2023-04-12

Lokalers miljöpåverkan – vad kan hyresgästen påverka? Nu går projektet Hållbar interiör in i implementeringsfas

Hållbarhet är en viktig del i utvecklingen av framtidens arbetsplatser där det ställs allt högre krav på verksamheter att arbeta mer hållbart. En viktig aspekt i detta är lokalers miljöpåverkan. Projektet Hållbar interiör utvecklar en miljöcertifiering och ett digitalt verktyg för att mäta och säkerställa miljöpåverkan i interiöra miljöer. Vi på Tenant & Partner är […]

  • Hyresmarknaden
  • Juridiskt
  • Lokaler
  • 2023-03-13

Tuffare tider kräver en kostnadseffektiv lokalstrategi – hög tid att se över hyresavtalen

I ett allt tuffare ekonomiskt klimat får organisationer och hyresgäster en annan ekonomisk verklighet att förhålla sig till än tidigare. Inflationen stiger och hyran som ofta är kopplad till konsumentprisindex, sticker i höjden. Pandemin har dessutom gjort att arbetsplatserna idag används på ett nytt sätt. Människors vanor och beteenden har förändrats vilket gör att många […]

Förväntade hyreshöjningar
  • Hyresmarknaden
  • 2022-10-26

Förväntade lokalhyreshöjningar – vad händer nu?

Världsekonomin har drastiskt förändrats under året. Ett pågående krig i Europa, globala leveransproblem och en stundande konjunkturförändring förändrar även fastighetsbranschen. Varje årsskifte prisjusteras de flesta hyresavtal mot index. Inför nästa år, 2023, väntar stora hyreshöjningar, sannolikt cirka 10%, enbart baserat på index. Fastighetsbranschen tillämpar olika indexmodeller. Vanligast förekommande är KPI-index (konsumentprisindex). Sedan februari 2022 är […]