Inspirerande samverkan mellan skola & arbetsliv


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Inspirerande samverkan mellan skola & arbetsliv</span>

My Dream Now är ett fantastiskt projekt där volontärer från arbetsliv och högskolor motiverar och inspirerar högstadie- och gymnasieelever genom olika träffar och studiebesök. Eleverna får ökad kunskap och tränar förmågor som förbättrar deras möjligheter att hitta egna vägar till jobb och drömmar samt därigenom även en känsla av värde i samhället.

Tenant & Partner är med i My Dream Now i något som kallas Klasscoachprogrammet, där ett team på fyra anställda blir klasscoacher i olika skolor och varje volontär träffar en klass vid fyra tillfällen per läsår. Under de olika träffarna följs ett tydligt program med varierande tema. Programmet utgår från forskning och erfarenhet från arbetsgivare om viktiga faktorer för att ta sig till jobb.

Faktorer vi kan påverka

– Förstå möjligheter och känna sig välkommen till arbetslivet, inspirerande förebilder
– Egen vision om framtiden, egna kortsiktiga mål, mod och förmåga agera för att nå dem
– Motivation att fullfölja grundskola och gymnasiet, ev. högre utbildning
– Erfarenheter utanför skolan
– Social kompetens och språk
– Referenser, kontakter, nätverk
– Självkänsla, självförtroende, förstå sina styrkor, egna värderingar
– Förståelse och förmåga att söka jobb på olika sätt

Studiebesök

Under året får eleverna från de olika klasserna chansen att besöka Tenant & Partners fysiska arbetsplats och spana runt på kontoret och träffa andra medarbetare. Under ett av studiebesöken hos Tenant & Partner fick eleverna ställa frågor samtidigt som de själva var med och berättade om deras framtida drömkontor.

Eleverna briljerade inte enbart med kloka frågor och värdefull inspiration, de var även överlägset bäst på pingis.

Eva och Lina är två av Tenant & Partners klasscoacher
– Att som klasscoach få vara med och inspirera ungdomar till att börja fundera på drömmar om framtiden känns otroligt givande. Genom att väcka tankar och dela med mig av egna erfarenheter hoppas jag kunna skapa nyfikenhet om arbetslivet, säger Eva Paatare, fastighetskonsult Tenant & Partner.

– Även om fokus ligger på att skapa drömmar kring arbetslivet har jag märkt att min roll som klasscoach även bidrar till att stärka elevernas motivation i skolan. Jag är glad att min arbetsgivare vill ta samhällsansvar genom att ge oss anställda möjligheten att engagera oss i detta viktiga projekt, berättar Lina Jandér, fastighetskonsult och hållbarhetsansvarig Tenant & Partner.

Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv!

Läs mer om My Dream Now