Med utgångspunkt i medarbetarnas perspektiv

För att skapa en presterande arbetsplats med rätt förutsättningar för sin verksamhet är det viktigt att analysera vad verksamheten har för behov och vilka utmaningar de står inför. I Östermalms stadsdelsförvaltnings lokalprojekt var det en självklarhet att engagera medarbetarna och utgå från deras perspektiv. Lisa Åsberg, ansvarig för Workplace Strategy och Julia Hedenström, fastighetskonsult och ansvarig för nulägesanalys hos Tenant & Partner har agerat projektledare och rådgivare för att skapa rätt förutsättningar i lokalfrågan.

Resan för ett lokalprojekt

En klassisk resa för ett lokalprojekt börjar i nuläget, verksamheten och bland människorna där kravställning och behov utformas. Detta leder i vanliga fall till ett lokalprogram, vilket i sin tur realiseras i ett hyresavtal. Sedan sker den fysiska flytten. Det är inte förrän efter själva flytten som realisering av effektmålen kommer fram och vi kan se ett resultat.

Var börjar resan?

Resan för ett lokalprojekt börjar långt innan. För att veta verksamhetens framtida behov och vad resan ska leda till behöver man först fokusera på effektmålen. Vad är det verksamheten ska uppnå? Därefter ligger fokus på nulägesanalys av verksamheten och människorna, kravställning, flytt och realisering.

Involvera medarbetarna

För Östermalms stadsdelsförvaltning är resan unik. Genom att tillsammans med alla medarbetare analysera behov och dagens utmaningar kan förvaltningen ställa rätt krav på de nya lokalerna. Medarbetarna fick först möjlighet att delta genom att svara på en enkät om deras arbetssätt i dagsläget. Därefter bjöds de in till en av fyra workshops som hölls på Tenant & Partners kontor. Medarbetarna fick i grupper göra ett antal övningar för att belysa dagens utmaningar, utreda vilka behov de har samt hur de tillsammans kan skapa en attraktiv förvaltning ur ett medborgarperspektiv. Med detta som grund kunde Tenant & Partner och Östermalms stadsdelsförvaltning beskriva ett önskat läge för ”en bra dag på jobbet” och vilka krav det för med sig för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medborgare och medarbetare. Nu fortsätter arbetet med fördjupade analyser för att kunna färdigställa en kravspecifikation tillsammans med Tenant & Partner.

Vill du veta mer om en presterande arbetsplats?

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Julia Hedenström
Fastighetskonsult och ansvarig för nulägesanalys
julia.hedenstrom@tenantandpartner.com
076-062 33 75

 

 

Frågorna ni måste ställa er innan ni gör ett lokalbyte  Guiden med frågorna du måste besvara innan du påbörjar flytten Kostnadsfri guide

 

Kontor-lokalsök
  • Arbetsplats
  • Hållbarhet
  • Hyresmarknaden
  • 2023-04-04

Skolverket konkurrensutsätter befintlig Stockholmsetablering

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Skolverket med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens Stockholmskontor. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt med stort fokus på hållbarhet. ”Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja […]