Hyresavtal

Vem ansvarar för eventuella brister i kontorslokalen? 


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vem ansvarar för eventuella brister i kontorslokalen? </span>

Det händer ibland att man som hyresgäst stöter på olika typer av brister i sin förhyrda lokal. Frågan som ofta ställs är om det är hyresvärden eller hyresgästen som ansvarar för åtgärder av bristerna? Vad kan hyresgästen förvänta sig om taket börjar läcka eller ventilationen inte fungerar som den ska? 

Brister i lokalen 

Om parterna inte har träffat annan överenskommelse bär hyresvärden det fulla underhållsansvaret för den förhyrda lokalen. Det står dock parterna fritt att avtala om en annan fördelning. Som huvudregel brukar hyresgästen ansvara för det inre underhållet gällande ytskikt och inredning som hyresvärden tillhandahållit.  

Vid tillträdet och under hyrestiden har hyresgästen vissa rättigheter vid brister i lokalen. Dessa kan in sin tur medföra olika påföljder för hyresvärden. Det krävs dock att bristen har medfört ett verkligt hinder i hyresrätten. Nedan följer ett antal exempel på brister som kan medföra påföljder för hyresvärden:  

 • Lokalen är inte fullt brukbar vid tillträdet
 • Lokalen är inte i avtalat skick 
 • Skador föreligger i lokalen utan att hyresgästen är ansvarig 
 • Eftersatt underhåll i lokalen om hyresvärden har underhållsansvaret 
 • Hyresgästen har begränsad tillgång till lokalen t.ex. på grund av reparationsarbeten 
 • Ej fungerande funktioner som ventilation, hissar m.m. 
 • Ej tillräcklig värmeförsörjning 
 • Störningar (buller, grannar) 
 • Fukt, mögel, lukt, läckande tak m.m. 

Möjliga påföljder vid brist 

Om brister i lokalen föreligger kan följande påföljder bli aktuella: 

 • Rätt till självhjälp 
 • Uppsägning i förtid 
 • Nedsättning av hyra 
 • Skadestånd 

Som hyresgäst bör man vara vaksam på vad hyresavtalet reglerar. Vi på Tenant & Partner är hyresgästens lojala ombud och våra experter inom hyres- & fastighetsjuridik hjälper er att hitta de bästa lösningarna för just er verksamhet.