Framtidssäkra arbetsplatsen mot en alltmer komplex framtid

Demokratiseringen av teknik, ökad tillgång till finansiella medel och ett större fokus på en mer utvecklande kultur medför att dagens traditionella marknad kryllar av startups. Längre tillbaka tog det 20 år för ett Fortune 500 företag att nå ett marknadsvärde på 1 billion USD, motsvarande ca 9 miljarder SEK. Google lyckades göra det på 8 år och företag som Uber och Snapchat lyckades göra det på 3 år eller färre (1).

Förändrade organisationsstrukturer

Det är ingen överraskning att dagens chefer menar att den största utmaningen består i hur framtidens organisation bör designas och byggas. En global studie visar dock att endast 11% av de tillfrågade cheferna tror sig förstå hur man gör detta (2).

Tidigare designades organisationer för effektivitet och var ofta uppbyggda kring silos. Denna typ av organisationsstruktur gör det svårt att överleva i dagens samhälle. I och med att världen idag är tämligen sammankopplad, konkurrerar alla mot alla oavsett industri och plats. Detta bekräftas samtidigt i den globala chefsstudien där endast 14% av cheferna menar att traditionella organisationsmodeller gör deras organisation effektiv (2).

Från silos till samverkan

Dagens högpresterande organisationer ersätter hierarkier med nätverksbaserade strukturer för att stödja samarbete, innovation och anpassningsbarhet. 94% av globala företag rapporterar att agila metoder och samarbete är kritiska framgångsfaktorer (2). Dessutom visar en undersökning att organisationer som arbetar mer agilt ökar innovationen med hela 80% (3).

Kontoret som funktion är under förändring då allt fler processtunga arbetsuppgifter försvinner. Kontoret utformas allt mer till en plats där olika intressenter och partners samlas för att lösa komplexa uppgifter. Den fysiska utformningen behöver uppmuntra till möten, samarbete och innovation. Dock får man inte strunta i stöd för enskilt koncentrerat arbete då det är starkt kopplat till hur bra upplevelsen av arbetsplatsen är och hur produktiv man anser sig vara (4).

Framtidens organisationer kommer i mycket större utsträckning ha ett högre syfte. Där fokus förflyttas från planer till tydligare prioriteringar, från närvaro till resultat, från kontroll till tillit och från silos till samverkan. Anpassningsbarhet är ett måste för att kunna möta hög komplexitet och oförutsägbarhet.

Värdeskapande

– En av mina stora drivkrafter ligger i att skapa arbetsplatser där medarbetare känner sig engagerade och kommer till sin fulla potential. Att utvecklas tillsammans med mina kollegor i en nätverksorganisation, där ansvar och tillit är viktiga ingredienser, är inte bara inspirerande och lärorikt. Det hjälper oss även att framtidssäkra vår arbetsplats i en alltmer komplex värld, säger Sofie Profit, Workplace Strategy.

Sofie Profit
Konsult Workplace Strategy
sofie.profit@tenantandpartner.com
076 – 545 17 19

Källor
1 World Economic Forum White Paper, Digital Transformation Of Industries: In collaboration with Accenture,  2016
2 Deloitte Global Human Capital Trends, 2017
An operating model for company-wide agile development, S. Comella-Dorda, S. Lohiya, & G. Speksnijder, 2016
4 The next 250K, Leesman

Hint-tool
  • Hållbarhet
  • Inspiration
  • Lokaler
  • 2022-05-23

Nytt hållbarhetsverktyg för interiöra miljöer – Tenant & Partner i projektet Hållbar Interiör

Tillsammans med våra kunder arbetar vi på Tenant & Partner med ett ständigt hållbarhetsperspektiv i våra projekt, därför är vi extra stolta över att vara partner i forskningsprojektet Hållbar Interiör. Nu har projektet tagit fram ett digitalt verktyg som kan hjälpa hyresgäster och inredningsarkitekter att få en förståelse för hur faktorer kopplade till interiört hållbarhetsarbete hör samman. Tenant […]

Anna Engblom och Therese Widin
  • Hyresmarknaden
  • Inspiration
  • 2022-04-21

Trender och spaningar på hyresmarknaden i post-pandemitider – hyresgästrådgivarnas perspektiv

Allt fler förtag fattar nu beslut kring sin lokalsituation efter att befunnit sig i beslutskoma under pandemin, vilket har skapat en ökad rörelse på hyresmarknaden. Fastighetskonsulterna Anna Engblom och Therese Widin på Tenant & Partner delar här med sig av trender och spaningar på hyresmarknaden i post-pandemitider – utifrån hyresgästrådgivarnas perspektiv. Vilka trender och spaningar […]