Hyresmarknaden, Hyresavtal

Förväntade lokalhyreshöjningar – vad händer nu?


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Förväntade lokalhyreshöjningar – vad händer nu?</span>

Världsekonomin har drastiskt förändrats under året. Ett pågående krig i Europa, globala leveransproblem och en stundande konjunkturförändring förändrar även fastighetsbranschen.

Varje årsskifte prisjusteras de flesta hyresavtal mot index. Inför nästa år, 2023, väntar stora hyreshöjningar, sannolikt cirka 10%, enbart baserat på index. Fastighetsbranschen tillämpar olika indexmodeller. Vanligast förekommande är KPI-index (konsumentprisindex). Sedan februari 2022 är ekonomin, ränteläget, kostnaderna för el och inflationen förändrad mot vad vi vant oss vid i en lång, relativt stabil högkonjunktur.

Ekonomisk instabilitet till följd av globala leveransproblem, generellt ökande kostnader, ökande räntor och därmed förhöjda finansieringskostnader har drivit på inflationen. En ökad inflation leder till förhöjt KPI-index. Senaste mätningarna från SCB visar inflationsnivåer enligt KPI i september 2022 på 10,8%. Sannolikt väntas hyresavtalen justeras omkring 10% till kalenderår 2023.

Riksbankens senaste prognos från september i år visar på fortsatt hög inflation under 2023 för att sedan återgå till nivåer omkring 2% under 2024. Därför är det rimligt att anta att såväl 2023 som 2024 års hyresnivåer drastiskt kommer öka.

Vad kan er organisation göra?

Hur kan organisationer agera för att parera att hyresnivåerna ökar markant de kommande två åren? Nedan listats exempel på saker som ni bör undersöka och fundera kring.

Avtalslängd

  • Hur länge löper ert nuvarande hyresavtal? När har ni möjlighet att förändra hyresavtalet, när kan villkor omförhandlas?

Yta

  • Kan ni effektivisera, behöver ni all yta ni hyr idag? Fler arbetar från distans och kanske används inte kontoret som det gjorde när hyresavtalet tecknades.

Årlig hyresökning

  • Har ni en fastslagen årlig hyreshöjning, eller justeras avtalet enligt index (tex KPI)? Detta bör undersökas för att säkerställa att ni betalar rätt.

Driftskostnader

  • Hur betalar ni för driftskostnader, vad betalar ni för och hur hanteras prisjusteringar över tid? Fastighetsägarna har arbetat aktivt med att justera sin prismodell genom att ta ut tilläggskostnader av sådant som tidigare ingick i hyran.

Nytt hyresavtal

  • Tecknar ni nytt hyresavtal bör ni vara än mer noggranna är tidigare gällande avtalets skrivelser, innehåll, bilagor och klausuler. Här finns många punkter där fastighetsägarna försöker förändra skrivelser från tidigare standarder, och i stället formulera nya debiteringsformer.

Behöver er organisation rådgivning kring kostnader kopplat till er lokal finns vi på Tenant & Partner här för att hjälpa er till balanserade hyresavtal och välmående arbetsplatser. Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer.